Điều chỉnh kích thước chữ

Cà Mau: Khai trừ 128 đảng viên vi phạm

(CLO) Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và UBKT các cấp tỉnh Cà Mau thi hành kỷ luật 906 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 483, cảnh cáo 238, cách chức 57, khai trừ ra khỏi Đảng 128 trường hợp.

Audio

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Cà Mau kiểm tra 1.525 tổ chức đảng, 2.030 đảng viên (có 710 cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề 551 tổ chức đảng, 785 đảng viên (có 397 cấp ủy viên các cấp). Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 40 tổ chức đảng và 35 đảng viên, giám sát 17 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát phát hiện 37 tổ chức đảng và 74 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 17 đảng viên.

Untitled

UBKT các cấp kiểm tra 25 tổ chức đảng, 158 đảng viên (có 79 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm (trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 15 tổ chức đảng, 32 đảng viên); kết luận có 18 tổ chức đảng và 138 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 84 đảng viên. Kiểm tra 737 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Giám sát chuyên đề 443 tổ chức đảng, 406 đảng viên, có 265 cấp ủy viên. Kiểm tra 537 tổ chức đảng về thu chi tài chính, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Giải quyết tố cáo đối với 8 tổ chức đảng và 182 đảng viên (có 104 cấp ủy viên).

Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và UBKT có thẩm quyền thi hành kỷ luật 906 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 483, cảnh cáo 238, cách chức 57, khai trừ ra khỏi Đảng 128 trường hợp. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 40 trường hợp bị phạt tù (kể cả án treo), 15 trường hợp bị xử lý hành chính.

PV