Điều chỉnh kích thước chữ

Các chính sách tăng trưởng tín dụng được duy trì ở mức khá cao

(CLO) Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhờ việc linh hoạt, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh nên tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế trong những năm gần đây được duy trì ở mức khá cao và đã đạt mức 7,46%.

Audio
Tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế trong những năm gần đây đã đạt mức 7,46% (Ảnh TL)

Tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế trong những năm gần đây đã đạt mức 7,46% (Ảnh TL)

Theo thống kê, từ năm 2014 đến nay, NHNN đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố triển khai rộng rãi trên toàn quốc Chương trình kết nối Ngân hàng - doanh nghiệp. Đây là một trong những diễn đàn được đánh giá rất cao để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Về phía NHNN, trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đã xây dựng các Chương trình hành động của ngành, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ tín dụng chủ động, linh hoạt và đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất và kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp. Xác định Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong 5 lĩnh vực ưu tiên, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tập trung vốn cho vay, quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với lĩnh vực này thấp hơn từ 1% - 1,5%/năm so với các lĩnh vực thông thường khác.

Đồng thời, cơ quan quản lý cũng hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động cho vay của TCTD theo hướng tăng cường thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm của TCTD trong việc cho vay đối với doanh nghiệp, người dân theo quy định của Luật các TCTD.

Ngành Ngân hàng cũng triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn trong một số ngành, lĩnh vực như: Nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, ứng dụng công nghệ cao…; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tích cực triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), nhờ triển khai đồng bộ các chính sách, tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế trong những năm gần đây được duy trì ở mức khá cao nên đã tạo điều kiện cho tăng trưởng tín dụng.

Cụ thể trong giai đoạn 2015- 2017 tăng trưởng tín dụng đạt 18-19%, năm 2018 đạt gần 14% và đến 31/7/2019 tín dụng toàn nền kinh tế tăng 7,46%.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục dịch chuyển vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên là động lực của tăng trưởng kinh tế như: Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 9,67%, chiếm tỷ trọng 18,4%; Tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu đạt trên 250 nghìn tỷ đồng, tăng 15,83%; Tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt gần 31 nghìn tỷ đồng, tăng 19%; tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 6%...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp còn nhiều khó khăn mà nổi cộm nhất là các vấn đề như: Một số khách hàng không trả được nợ vay khi đến hạn đã ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng tín dụng, thị trường tiêu thụ nhất là xuất khẩu thiếu ổn định, cạnh tranh gay gắt, giá xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng giảm...

Ngọc Hà