Điều chỉnh kích thước chữ
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luât Bảo vệ Môi trường:

Các doanh nghiệp, chủ cơ sở sẽ phải công khai thông tin về chất thải nguy hại

(CLO) Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (ban hành năm 2020) mà Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố, các doanh nghiệp, chủ cơ sở sẽ phải công khai thông tin về chất thải nguy hại: Số lượng, chủng loại, mức độ độc hại ...

Audio

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định trên, ban soạn thảo nhận thấy, một trong những điều người dân quan tâm là việc công khai, minh bạch các thông tin về môi trường. Bởi đây là một trong những điểm mới trong Luật BVMT 2020.

Về vấn đề này, Dự thảo Nghị định quy định, các chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có trách nhiệm công khai kết quả quan trắc chất thải; báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định, giấy phép môi trường (trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật).

Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 gồm 13 chương, 197 điều. Ảnh minh họa

Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 gồm 13 chương, 197 điều. Ảnh minh họa

Dự thảo luật đã xây dựng các quy địn buộc chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trách nhiệm công khai thông tin về loại, số lượng chất thải nguy hại thu gom, xử lý, phương pháp xử lý; thông tin về tên, địa chỉ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thu gom, xử lý và các thông tin về môi trường khác.

Những thông tin này phải được đăng trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, hoặc công khai tại trụ sở UBND nơi dự án hoặc cơ sở triển khai, hoạt động. Thông tin phải được công khai chậm nhất không quá 05 ngày sau khi có kết quả quan trắc, quyết định phê duyệt của cơ quan chức năng...

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ Môi trường gồm có 13 chương 197 điều. Trong đó, ngoài các quy định về đối tượng điều chỉnh, phạm vi áp dụng còn có các quy định về bảo vệ môi trường nước, không khí đất, di sản thiên nhiên; Phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; Quản lý chất thải; Trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu...

Dương Lâm