Điều chỉnh kích thước chữ

Các đơn vị trong Cụm đã duy trì tốt phong cách tự lực cánh sinh trong hoạt động

(CLO) Sáng ngày 13/12 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức thành viên khối Giáo dục – Văn hóa – Xã hội và Đối ngoại năm 2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì.

Audio
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Huy Hoàng

 Phát biểu tuyên bố khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết Hội Nhà báo Việt Nam vinh dự được đề cử Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 có tổng cộng 7 đơn vị, sau một năm phấn đấu, các đơn vị trong Cụm đã duy trì tốt phong cách tự lực cánh sinh trong hoạt động, tất cả hướng vào sự đam mê nghề nghiệp, trách nhiệm với ngành, nghề mà mỗi người đã chọn. Thi đua tổ chức có sự lãnh đạo, chỉ đạo với nhiệt tình và trách nhiệm đã làm nên kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Mai Đức Lộc cảm ơn sự chỉ đạo kịp thời và hiệu quả của Ủy ban Trung ương MTTQVN  và Ban Tuyên giáo MTTQVN đã giúp đỡ Cụm thi đua trong thời gian qua, đồng thời đồng chí Mai Đức Lộc cảm ơn các đơn vị trong khối đã tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao để Hội nghị đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Huy Hoàng

Báo cáo tổng kết Hội nghị, đồng chí Phan Hữu Minh – Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định rằng: Trong năm 2018, nhìn chung công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt.

Các đơn vị đã bám sát định hướng hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra. Từng tổ chức thành viên đã tích cực hoạt động theo các chương trình phối hợp, thống nhất hành động theo kế hoạch của Ủy ban Trung ương MTTQVN triển khai, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Các đơn vị trong cụm đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động thiết thực và đạt kết quả. Bên cạnh đó, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh cũng được các đơn vị trong Cụm quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiếp tục củng cố hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng vững mạnh. 

Đồng chí Phan Hữu Minh – Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo tổng kết tại Hội nghị. Ảnh: Huy Hoàng

 

Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và với các phong trào thi đua chung. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn Cụm có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua của Cụm đã có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của các đơn vị, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Cụm ngày càng vững mạnh. Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã xây dựng được Quỹ thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện để việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực hiện hiệu quả hơn. Đặc biệt, các đơn vị thuộc Cụm đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời với nhau và với các cơ quan, đơn vị, từ đó giúp các đơn vị trong Cụm thực hiện công tác chuyên môn có hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, nâng cao vai trò, vị thế của mình.

Về Phương hướng thi đua của Cụm năm 2019, để phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, các đơn vị thành viên Cụm cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu sau:

Một là tiếp tục triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, trong đó cần chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng công tác; tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua của các Tổ chức thành viên trong Cụm nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm tới.

Hai là phát huy hơn nữa kết quả hoạt động thi đua của Cụm, tiếp tục hoàn chỉnh quy chế hoạt động và các tiêu chí thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua của Cụm ngày càng đổi mới thiết thực. 

Ba là tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong Cụm về công tác thi đua, khen thưởng theo định kỳ 06 tháng và cuối năm, để kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời góp ý để khắc phục những mặt hạn chế nơi chưa làm tốt, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm phát triển đồng đều, liên tục, toàn diện, thiết thực và đạt hiệu quả.

Bốn là tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của Cụm, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết và tiến hành phổ biến, giới thiệu để các đơn vị thành viên học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến đồng thời lựa chọn, đề xuất các tập thể đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong cụm, ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Cụm đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến, cũng như thống nhất phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đại diện các tổ chức trong Cụm thi đua đã nói rõ thêm về về những điểm đặc thù của của từng tổ chức, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động, các thành tựu đạt được và các kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng của đơn vị trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Huy Hoàng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà các tổ chức thành viên trong Cụm đạt được. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai, các đơn vị trong cụm đã bám sát các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, có sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong cụm và với các tổ chức liên quan. Mỗi đơn vị đã đầu tư thời gian, nghiên cứu, có cách làm phù hợp, mới mẻ để mang lại những kết quả thi đua thiết thực. Mặc dù thời gian ngắn, hoạt động của Cụm hết sức bài bản, có trọng tâm.

Để phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các đơn vị thành viên trong Cụm thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Trong năm 2019, Đại hội Mặt trận các cấp diễn ra, bằng các hoạt động cụ thể, từng đơn vị hưởng ứng các phong trào thi đua hướng về Đại hội. Sau Đại hội, các tổ chức tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chương trình hành động của Mặt trận phù hợp với đặc thù của tổ chức mình. Bên cạnh đó, luôn coi trọng công tác thi đua, sơ kết, tổng kết, kiểm tra để đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, từ đó rút ra bài học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Trong năm 2019, các thành viên cũng cố gắng nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay để các đơn vị tham khảo. Cùng với đó, các phong trào thi đua cần có sự linh hoạt để phát huy thế mạnh, điều kiện đặc thù của từng đơn vị.  

Hội nghị đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu khen thưởng để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định, trong đó có 1 đơn vị nhận danh hiệu Lá cờ đầu là Hội Nhà báo Việt Nam, 3 đơn vị khác nhận Bằng khen.  Hội nghị cũng đã thống nhất giới thiệu Hội Khuyến học Việt Nam là Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức thành viên của Mặt trận khối Giáo dục - Văn hóa - Xã hội năm 2019.

Huy Hoàng