Điều chỉnh kích thước chữ

Các mốc thời gian tuyển sinh đại học năm 2021

(CLO) Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 23/8 tới sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học đợt 1.

Audio

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm thu nhận hồ sơ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, nhập thông tin đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ từ ngày 27/4 đến 17 giờ ngày 11/5.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến từ ngày 27/4 đến 17 giờ ngày 15/5.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 23/8 sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học đợt 1 (ảnh Trinh Phúc).

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 23/8 sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học đợt 1 (ảnh Trinh Phúc).

Từ ngày 20/5-30/5, cơ sở đào tạo phải tải dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ để tham khảo.

Trước ngày 30/5,thí sinh phải gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước ngày 10/6, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các cơ sở đào tạo.

Dự kiến trước ngày 15/6, lãnh đạo và cán bộ tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ được tập huấn Quy chế tuyển sinh.

Trước 17 giờ 00 ngày 28/7, cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở Giáo dục và Đào tạo để thông báo cho thí sinh.

Trước 17 giờ 00 ngày 10/8, thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các cơ sở đào tạo.

Trước 17 giờ 00 ngày 15/8, cơ sở đào tạo báo cáo kết quả xét tuyển thẳng.

Trước ngày 30/6 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do cơ sở đào tạo quy định, cơ sở đào tạo Cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có).

Trước 17 giờ 00 ngày 3/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe.

Trước 17 giờ 00 ngày 5/8, cơ sở đào tạo Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Từ ngày 7/8 đến 17 giờ 00 ngày 17/8, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến, điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực.

Trước 17 giờ 00 ngày 19/8, hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh sai sót của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ ngày 20/8 đến 17 giờ 00 ngày 22/8, thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh.

Trước 17 giờ 00 ngày 23/8, công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ 00 ngày 1/9 (tính theo dấu bưu điện), Xác nhận nhập học đợt 1.

Dự kiến từ ngày 8/9, xét tuyển bổ sung (các cơ sở đào tạo chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển).

Từ tháng 8 đến tháng 12/2021, các cơ sở giáo dục xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

Chi tiết như sau: 

1
2
3

Trinh Phúc