Điều chỉnh kích thước chữ

Các trường đại học, cao đẳng tư thục kiến nghị chưa truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp

(CLO) Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập vừa có kiến nghị Chính phủ xem xét cho các trường này được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Audio

Mới đây, các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập đã kiến nghị với Bộ Tài chính tư vấn cho Chính phủ và Chính phủ xem xét để tiếp tục dừng chưa truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở xã hội hóa – đặc biệt đối với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập cho đến khi xây dựng và ban hành được Danh mục lĩnh vực, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn mới.

Ngoài ra, các trường đề xuất việc xây dựng Danh mục mới cũng cần tính xu thế chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo hiện nay, vì khi đó các định mức về giảng viên, đất đai, cơ sở vật chất không còn như mô hình đào tạo truyền thống nữa.

Trong việc tính thuế đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập nên bình đẳng, tránh phân biệt (ảnh nguồn internet).

Trong việc tính thuế đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập nên bình đẳng, tránh phân biệt (ảnh nguồn internet).

Khi có Danh mục mới, kiến nghị việc truy thu thuế (nếu có) cần được áp dụng theo Danh mục mới cho các năm thời gian nợ thuế trước đây, chứ không dừng lại Danh mục cũ có nhiều tiêu chí không hợp lý.

Trong Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, ngoài việc quy định các cơ sở xã hội hóa cần thuộc Danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng quy định, còn nêu rõ trách nhiệm của Nhà nước hỗ trợ về đất đai, cơ sở vật chất cho các trường ngoài công lập.

Hiện nay, không phải trường đại học, cao đẳng ngoài công lập nào cũng được hỗ trợ về đất đai, cơ sở vật chất, vì vậy chỉ yêu cầu việc đáp ứng Danh mục từ các trường như điều kiện để hưởng ưu đãi mà không quan tâm đến các trường có nhận được hỗ trợ về đất đai, cơ sở vật chất từ Nhà nước hay không là không hợp lý.

Kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 theo tinh thần là nếu áp dụng Danh mục để hưởng ưu đãi thì bản thân các trường cũng phải được ưu đãi về đất đai và cơ sở vật chất từ Nhà nước.

Tất cả các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập đều đã được xem xét các điều kiện cần đáp ứng khi thành lập và cấp phép hoạt động.

Hàng năm quy mô đào tạo, tuyển sinh của các trường đều xác định dựa trên nguồn lực cụ thể về cơ sở vật chất, giảng viên và được kiểm soát bởi các bộ ngành chức năng.

Bởi thế, kiến nghị Chính phủ xem xét cho các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mà không cần đến các điều kiện bổ sung ghi trong Danh mục.

Điều này cũng thể hiện rõ quan điểm ưu tiên cho giáo dục đào tạo đã được ghi trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trinh Phúc