Điều chỉnh kích thước chữ

Các trường ĐH phía Nam liên kết lập “Liên minh an ninh mạng”

(CLO) 13 trường đại học tại khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long vừa ký kết thỏa thuận thành lập “Liên minh An ninh mạng” nhằm cùng nhau nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này.

Audio
Các trường ĐH tại khu vực Đông Nam bộ và ĐBSCL ký kết thỏa thuận thành lập

Các trường ĐH tại khu vực Đông Nam bộ và ĐBSCL ký kết thỏa thuận thành lập "Liên minh an ninh mạng"

Các trường ký kết tham gia trong “Liên minh an ninh mạng” gồm: Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu, Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Bạc Liêu, Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Tiền Giang và Trường ĐH Hùng Vương.

Việc ký kết thỏa thuận này nhằm xây dựng, phát triển và cùng hỗ trợ những nghiên cứu về khoa học và đào tạo trong lĩnh vực bảo mật, an ninh mạng. Cụ thể, các bên thành viên sẽ triển khai hợp tác dưới hình thức thực hiện các nghiên cứu về khoa học và đào tạo, cũng như các dự án hợp tác chung giữa các nhà khoa học của các bên trong lĩnh vực bảo mật và an ninh mạng. Trong đó, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là đầu mối xây dựng, quản lý phòng thí nghiệm An ninh mạng của Liên minh với tên gọi “Cyber Security Lab - CySec” và chia sẻ trang thiết bị, cơ sở dữ liệu nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm này.

Cùng đó, các trường sẽ hỗ trợ việc xây dựng chương trình đào tạo, khoá học và phòng thực hành trực tuyến trong lĩnh vực bảo mật và an toàn mạng, hỗ trợ đào tạo và trao đổi học tập cho đội ngũ giảng viên và chuyên gia. Ngoài ra, các trường thành viên còn hỗ trợ thẩm định các nhiệm vụ khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an ninh mạng…

Thanh Hải