Điều chỉnh kích thước chữ

Cách hết các chức vụ trong Đảng nguyên Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp

(CLO) Ngày 7/7/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Thơ, Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Audio

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Ông Nguyễn Thành Thơ trong thời gian giữ cương vị Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm chính về việc Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh cho chủ trương lập quỹ, nhận quà tặng, tiền hỗ trợ của tổ chức, cá nhân, các khoản tiền hoa hồng để ngoài sổ sách kế toán trái quy định với số tiền lớn; quản lý, sử dụng, quyết toán các khoản tiền nêu trên không đúng chế độ, quy định... Những việc làm của ông Thơ đã vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Thơ (ẢNH TRẦN NGỌC)

Ông Nguyễn Thành Thơ (ẢNH TRẦN NGỌC)

Những vi phạm của ông Thơ là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành, địa phương và cá nhân ông, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Thành Thơ đã nhận thức rõ khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Căn cứ vào quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách hết các chức vụ trong Đảng và yêu cầu Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao chỉ đạo xem xét, thi hành kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Nguyễn Thành Thơ.

Trâm Anh