Điều chỉnh kích thước chữ

Cấm khai thác cát, sỏi tại khu vực bờ sông có nguy cơ sạt, lở

(CLO) UBND cấp tỉnh căn cứ các quy định tại Nghị định 23/2020/NĐ-CP, tổ chức khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Audio
UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cấm khai thác cát, sỏi tại khu vực bờ sông có nguy cơ sạt, lở. Ảnh minh họa

UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cấm khai thác cát, sỏi tại khu vực bờ sông có nguy cơ sạt, lở. Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Theo quy định tại Nghị định này, các khu vực được khoanh định là khu vực cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông bao gồm: Khu vực đang bị sạt, lở; Khu vực đã bị sạt, lở và có nguy cơ tiếp tục bị sạt, lở; Khu vực bờ sông không ổn định, có nguy cơ sạt, lở; Khu vực khác có tầm quan trọng trong việc bảo đảm sự ổn định, an toàn của bờ sông; khu vực có công trình quốc phòng an ninh, khu đô thị, khu dân cư, khu vực có công trình đê điều, thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước, quan trắc, giám sát và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác mà việc khai thác cát, sỏi lòng sông có thể làm gia tăng nguy cơ mất ổn định bờ sông do UBND cấp tỉnh quyết định.

Các khu vực được khoanh định là khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông gồm khu vực liền kề với khu vực quy định mà việc khai thác cát, sỏi trên sông có thể làm gia tăng nguy cơ gây sạt, lở và khu vực khác do UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định để bảo đảm yêu cầu phòng, chống sạt, lở bờ sông.

UBND cấp tỉnh căn cứ các quy định tại Nghị định 23/2020/NĐ-CP, tổ chức khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn, lấy ý kiến các cơ quan theo quy định của pháp luật về khoáng sản; ý kiến của Ủy ban lưu vực sông liên quan (nếu có), gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nghị định 23/2020/NĐ-CP cũng quy định rõ , việc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông phải được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trường hợp khu vực đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông nằm giáp ranh từ 2 tỉnh trở lên, trước khi cấp phép, UBND cấp tỉnh nơi có tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải lấy ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh giáp ranh.

Trước khi cấp phép, UBND cấp tỉnh lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về đường thủy nội địa, phòng chống thiên tai, thủy lợi.

PV