Điều chỉnh kích thước chữ

Cam Lộ: Huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị

(NB&CL) Ngày 16/4/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 520/QĐ-TTg về công nhận huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được công nhận đạt chuẩn huyện NTM.

Audio

Sau gần 9 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện Cam Lộ có 8/8 xã đạt chuẩn NTM; xã Cam Chính được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, huyện Cam Lộ cũng hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lấy lợi ích người dân làm trung tâm

Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết: Huyện NTM quyết tâm tổ chức, thực hiện thắng lợi Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí huyện NTM; Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo BCĐ các xã tổ chức đánh giá lại các tiêu chí xã NTM đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình, các giải pháp duy trì và nâng cấp các tiêu chí phù hợp trong giai đoạn mới đó là xây dựng “Xã NTM kiễu mẫu” trên địa bàn, trong đó tập trung các giải pháp trọng tâm.

Thị trấn Cam Lộ nhìn từ trên cao.

Thị trấn Cam Lộ nhìn từ trên cao.

Triển khai các mô hình điểm xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Cần đúc kết kinh nghiệm, phát hiện cách làm hay, ý tưởng sáng tạo trong nông thôn làm cơ sở nhân rộng, tạo sự lan tỏa qua phong trào chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh.

​Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Cam Lộ xác định mục tiêu tổng quát, đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân; Đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế; Phấn đấu xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu.

Theo đó, Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế bền vững, đồng bộ; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng NTM, ổn định an ninh chính trị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng thời, Đảng bộ huyện cũng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giữ vững quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo giá trị sản xuất) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 12%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 là nông nghiệp 20% và phi nông nghiệp 80%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75-80 triệu đồng. Đến năm 2025, mỗi xã, thị trấn có ít nhất một sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ “3 sao” trở lên. 

Chỉ tiêu phấn đấu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu đến năm 2025 có 85,7% xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 50-60% thôn, khu phố đạt NTM, đô thị kiểu mẫu mức 1 trở lên...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ đã phấn đấu vượt và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong thời gian tới, cần phát huy lợi thế cạnh tranh trên cơ sở khai thác thế mạnh của địa phương về giao thông và hệ thống di tích, danh thắng để phát triển hạ tầng du lịch theo hướng văn hóa – sinh thái, xây dựng Cam Lộ trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn; quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng; triển khai quyết liệt các giải pháp quy hoạch mở rộng và phát triển thêm các cụm công nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt với một huyện có tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, Cam Lộ cần có sự đầu tư mang tính đột phá, ưu tiên xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu.

Ông Ngô Quang Chiến - Bí thư Huyện ủy Cam Lộ cho hay: “Xây dựng xã NTM kiểu mẫu là cả một quá trình lâu dài và cần có sự quyết tâm cao nên huyện đã chọn xã Cam Chính làm thí điểm, sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng. Mục tiêu đặt ra là tập trung tìm nhiều biện pháp để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xem đây là vấn đề cốt lõi, do đó huyện chỉ đạo tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Cùng với việc từng bước thay đổi hình thức, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung, sản xuất hàng hóa, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, chú trọng liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu một số sản phẩm chủ lực của địa phương. Đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất theo công nghệ cao, tạo ra nông sản sạch, có tính cạnh tranh và mang lại thu nhập cao cho người dân…”.

Cái Văn Long