Điều chỉnh kích thước chữ

Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật còn phải chịu hệ quả kèm theo

(CLO) Sáng 24/10, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8,Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Audio

Về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá đây là một chủ trương lớn cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo.

Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin được quy định trong luật nguyên tắc chung trong xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm, đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hệ quả của hình thức xử lý kỷ luật bảo đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết. Theo đó, đối với từng hình thức xử lý kỷ luật “cảnh cáo”, “khiển trách”, “xóa tư cách” thì cán bộ, công chức còn phải chịu hệ quả kèm theo…

Về hình thức kỷ luật, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến đề nghị giữ hình thức kỷ luật “giáng chức” như quy định hiện hành. 

Về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, một số ý kiến tán thành giao Chính phủ quy định cụ thể về việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức nhưng đề nghị bổ sung làm rõ hơn trong luật về nguyên tắc, cách thức, giá trị, thẩm quyền, quy trình thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Có ý kiến đề nghị giao cho các Bộ, ngành, cơ quan trực tiếp tuyển dụng kiểm tra chất lượng đầu vào công chức. Có ý kiến đề nghị tiếp tục tổng kết, đánh giá và có lộ trình phù hợp đối với kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Tại buổi  thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tại Hội trường, đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Đoàn Lâm Đồng) chia sẻ, trước hết cần khẳng định việc rà soát hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật về đảng và xử lý kỷ luật về hành chính nhà nước là cần thiết.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Đoàn Lâm Đồng).

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Đoàn Lâm Đồng).

Tuy nhiên, thống nhất đồng bộ không có nghĩa là bên đảng kỷ luật thế nào thì bên nhà nước phải có hình thức kỷ luật như vậy. Thống nhất và đồng bộ ở đây cần phải hiểu là sự thống nhất, đồng bộ về tính chất, sự nghiêm khắc của chế tài xử lý kỷ luật chứ không phải là có chế tài xử lý kỷ luật với tên gọi giống nhau.

Theo đại biểu tỉnh Lâm Đồng, giữa trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý có đặc thù khác nhau. Việc quy định xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm có điểm bất hợp lý, cụ thể:  Việc xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm về mặt pháp lý thì rất khó giải thích thế nào là tư cách chức vụ và trong các văn bản bổ nhiệm các chức vụ hiện nay không có văn bản nào dùng từ khái niệm là tư cách chức vụ.  

Bên cạnh đó, quy định hình thức xử lý kỷ luật trên không tương thích và thống nhất với các quy định về trách nhiệm hình sự trong Luật hình sự và các quy định về xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức đương chức. Chẳng hạn, theo Luật Hình sự hiện hành, nếu một cán bộ công chức giữ chức vụ, quyền hạn cao bị xử lý hình sự với hình phạt nghiêm khắc nhất là tù có thời hạn, chung thân thì họ vẫn không bị xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm. Tương tự như vậy, nếu cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cao nhất là buộc thôi việc thì họ cũng không bị xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm trước đó. Điều này tạo ra sự bất hợp lý là người gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng đến mức phải xử lý hình sự lại không bị xóa tư cách chức vụ trước đó, còn người đã nghỉ hưu có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng lại bị xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.  

Theo tôi "không nên quy định xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm mà nên quy đinh hình thức kỷ luật giảm, truất lương hưu vĩnh viễn kèm theo hệ quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm chế độ chính sách đang được hưởng gồm lương hưu, danh hiệu, danh xưng, huân huy chương”, đại biểu Nguyễn Văn Hiển nêu quan điểm.

Đắc Nguyên