Điều chỉnh kích thước chữ

Cán cân thương mại thặng dư 1,23 tỷ USD

(CLO) Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước

Audio
Tổng Cục hải quan cho biết tháng 10 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 0,3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 1,4%. 

Với kết quả ước tính trên thì trong 10 tháng/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 346,22 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 173,72 tỷ USD, tăng 20,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 172,49 tỷ USD, tăng 22%. 

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2017 ước tính thặng dư 900 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 10 năm 2017 đạt 1,23 tỷ USD. 
Ảnh minh họa - nguồn internet 

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

- Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 5 tỷ USD, tăng 3,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 36,54 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt may: ước tính trong tháng 10/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,3 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 10 tháng/2017 lên 21,51 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính đạt 2,43 tỷ USD, tăng 0,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2017 ước tính đạt gần 21 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính đạt 1,05 tỷ USD, tăng nhẹ 0,7% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2017 lên 11,7 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính đạt 1,05 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2017 ước tính là 10,36 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính là 650 triệu USD, tăng 1,4% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2017 lên 6,19 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 10/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 800 triệu USD, tăng 1,7% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 10 tháng/2017 lên 6,8 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính là 570 triệu USD, tăng 8% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2017 lên 5,67 tỷ USD, tăng 15,6% so với 10 tháng/2016.

- Cà phê: xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính là 80 nghìn tấn, tăng 0,6% so với tháng trước và trị giá là 185 triệu USD, giảm 1%. Lượng xuất khẩu cà phê trong 9 tháng/2017 ước đạt 1,2 triệu tấn với trị giá là 2,71 tỷ USD, giảm 22% về lượng và giảm 1,8% về trị giá so với 10 tháng/2016.

- Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính đạt 455 nghìn tấn, giảm 4,7% so với tháng trước và trị giá là 190 triệu USD, giảm 10%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 10 tháng/2017 ước đạt 5,9 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 2,6% về lượng và tăng 24,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

 Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 3,6 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 30,92 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong 10/2017 là 2,6 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 27,98 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016.

- Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 10/2017 là 980 triệu USD, tăng 7,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu vải các loại đạt 9,24 tỷ USD, tăng 8,3% so với 10 tháng/2016.

-  Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 1,9 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 12,76 tỷ USD, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Sắt thép các loại: ước tính trong tháng 10/2017 nhập khẩu 1,3 triệu tấn, tăng 19,1% và trị giá là 802 triệu USD, tăng 19% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 10 tháng/2017 ước đạt 12,78 triệu tấn, giảm 17% và trị giá là 7,5 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 10/2017 là 430 nghìn tấn, trị giá là 645 triệu USD, tăng 2,1% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 4,09 triệu tấn, trị giá là 6,04 tỷ USD;  tăng 11,6% về lượng và tăng 19,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 460 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 4,54 tỷ USD, tăng 8,2% so với 10 tháng/2016.

- Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 10/2017 ước tính là 1,1 triệu tấn, tăng 21% so với tháng trước và trị giá là 608 triệu USD, tăng 20,9%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 10 tháng/2017 ước đạt hơn 10,6 triệu tấn, trị giá ước đạt 5,62 tỷ USD, tăng 11% về lượng và tăng 40,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Kim loại thường khácước tính trong tháng 10/2017 là 125 nghìn tấn, tăng 7,7% và trị giá là 496 triệu USD, tăng 11,5% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 10 tháng/2017 ước đạt 1,26 triệu tấn, giảm 19,5% và tổng kim ngạch ước đạt 4,5 tỷ USD, tăng 13,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Hóa chất: nhập khẩu hóa chất trong tháng 10/2017 ước tính là 360 triệu USD, tăng 5,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu mặt hàng này đạt gần 3,31 tỷ USD, tăng 30,1% so với 10 tháng/2016.


Sơn Nam