Điều chỉnh kích thước chữ

Căn hộ chung cư thương mại sẽ có diện tích không nhỏ hơn 25m2

(CLO) Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 21/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 liên quan đến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Đáng chú ý, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư sẽ không nhỏ hơn 25m2 đối với dự án nhà ở thương mại.

Báo nói Công luận
Căn hộ chung cư thương mại sẽ có diện tích không nhỏ hơn 25m2 (Ảnh minh họa)

Căn hộ chung cư thương mại sẽ có diện tích không nhỏ hơn 25m2 (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư sẽ không nhỏ hơn 25m2 (đối với dự án nhà ở thương mại). Tuy nhiên phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án. 

Căn hộ phải có tối thiểu 1 phòng ở và 1 khu vệ sinh, được chiếu sáng tự nhiên. Nếu có từ 2 phòng ở trở lên thì cho phép 1 phòng không có chiếu sáng tự nhiên. Diện tích sử dụng của phòng ngủ trong căn hộ chung cư không được nhỏ hơn 9m2, thông thoáng và được chiếu sáng tự nhiên.

Dân số cho nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được tính toán thống nhất trong toàn bộ các bước lập hồ sơ thiết kế theo quy định, phải xác định phù hợp với chỉ tiêu dân số đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho dự án đầu tư xây dựng.

Nhà chung cư, phần căn hộ chung cư trong nhà chung cư hỗn hợp phải bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo diện tích sử dụng bình quân tối thiểu đạt 0,8 m2/căn hộ, trong đó phải có không gian phù hợp để tổ chức hội nghị cư dân.

Đối với cụm nhà chung cư trong một dự án xây dựng khi không bố trí được không gian sinh hoạt cộng đồng trong từng tòa nhà, cho phép kết hợp tại một vị trí hoặc khu vực riêng biệt với tổng diện tích cho sinh hoạt cộng đồng được giảm tối đa 30%. Bán kính từ sảnh các tòa nhà tới nơi sinh hoạt cộng đồng không quá 300 m và cần tính toán, thuyết minh đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thuận tiện cho cư dân.

Chỗ để xe của nhà chung cư phải tính toán đảm bảo nằm trong phần diện tích của dự án đã được phê duyệt, phải bố trí khu vực để ô tô riêng với xe máy, xe đạp. Trong  đó, diện tích chỗ để xe tối thiểu là 25m2 cho 4 căn hộ chung cư (không nhỏ hơn 20m2 cho 100m2 diện tích sử dụng căn hộ chung cư), đảm bảo tối thiểu 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư.

Nhà ở xã hội, tái định cư và nhà ở thu nhập thấp: diện tích chỗ để xe được phép lấy bằng 60% định mức quy định trên, đảm bảo tối thiểu 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao đến 150 m hoặc có đến 3 tầng hầm, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp.

Đối với nhà chung cư cao trên 150 m hoặc có từ 4 tầng hầm trở lên, thì ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này còn phải bổ sung các yêu cầu kỹ thuật và các giải pháp về tổ chức, về kỹ thuật công trình phù hợp với các đặc điểm riêng về phòng chống cháy của nhà chung cư đó. Các yêu cầu và giải pháp này phải được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thẩm duyệt.

P.V