Điều chỉnh kích thước chữ

Cần nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại, giới thiệu về Việt Nam đến bạn bè quốc tế

(CLO) Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, công tác thông tin đối ngoại cần nâng cao chất lượng hơn nữa, giới thiệu về Việt Nam đến bạn bè quốc tế, kịp thời đấu tranh có hiệu quả chống các luận điệu sai trái và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Audio

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo Thường trực Ban Bí thư, năm 2021 là năm khởi đầu quan trọng, tạo đà cho các năm tiếp theo trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác đối ngoại nói chung, công tác đối ngoại nhân dân nói riêng.

Cụ thể, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các ban, bộ, ngành cần tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và các chủ trương của Đảng về đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng.

Thực hiện phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tăng cường phối hợp chặt chẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân là những chiến sĩ trên mặt trận đối ngoại nhân dân, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân tranh thủ sự đồng tình của nhân dân các nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước; tận dụng tối đa nguồn lực quốc tế, kết hợp với nội lực của đất nước, nắm bắt các cơ hội phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Các cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống chính trị cũng cần phải thường xuyên được cập nhật kiến thức, hiểu được vai trò, đặc thù của đối ngoại nhân dân, vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo trong thực thi chức trách, nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cần chủ động nghiên cứu, mở rộng, phát triển chiều sâu trong quan hệ với các đối tác theo từng địa bàn và trên từng lĩnh vực; chủ động đề xuất các sáng kiến có lợi cho cộng đồng, cho đất nước trong các quan hệ hợp tác song phương và cơ chế đa phương.

"Công tác thông tin đối ngoại cần nâng cao chất lượng hơn nữa, giới thiệu về Việt Nam đến bạn bè quốc tế, kịp thời đấu tranh có hiệu quả chống các luận điệu sai trái và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền…", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị: Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan tổng hợp các kiến nghị, đề xuất; nghiên cứu, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; rà soát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại nhân dân để trình Ban Bí thư khóa XIII cho ý kiến kịp thời cập nhật, bổ sung, đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới. 

Quốc Trần