Điều chỉnh kích thước chữ

Cần tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách pháp luật

(CLO) Sáng 13/9, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đến tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Audio

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư  Trần Quốc Vượng biểu dương những cố gắng và thành tích mà Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII vừa qua, đã đóng góp vào kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TH

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TH

Thường trực Ban Bí thư  nhấn mạnh, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần giải quyết. Đảng, Nhà nước đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư  lưu ý, mỗi hội viên, mỗi tổ chức Hội phải tham gia tích cực vào quá trình xây dựng ý thức pháp luật và văn hoá pháp luật trong xã hội, để đất nước ta thực sự là đất nước tôn trọng pháp luật, pháp luật là tối thượng.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước, về công tác Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách pháp luật; chủ động tham gia quá trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: TH

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: TH

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời chỉ đạo và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, thu hút đông đảo hội viên, nhất là hội viên trẻ. Chủ động tổ chức các hoạt động để phát huy năng lực, kiến thức kinh nghiệm của hội viên trong việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; giải quyết khiếu nại, phản biện xã hội và hòa giải cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư  yêu cầu Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ với các tổ chức và cá nhân luật gia tiến bộ trên thế giới; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham gia vào các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thông qua đó, giới thiệu quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, hình ảnh đất nước con người Việt Nam yêu chuộng hoà bình, ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước và ý thức tuân thủ pháp luật quốc tế để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Việt Nam, ủng hộ trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc…

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư đã trao Huân chương Hữu nghị tặng bà Jeanne Mirer - Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế vì những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa giới luật gia quốc tế và giới luật gia Việt Nam.

PV