Điều chỉnh kích thước chữ

Cảnh sát giao thông sẽ được mặc thường phục khi bắn tốc độ

(CLO) Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (CSGT).

Bộ Công an đề xuất Cảnh sát giao thông sẽ được mặc thường phục khi bắn tốc độ (Ảnh minh họa)

Bộ Công an đề xuất Cảnh sát giao thông sẽ được mặc thường phục khi bắn tốc độ (Ảnh minh họa)

Theo dự thảo, CSGT có hai hình thức tuần tra. Đó là tuần tra, kiểm soát cơ động và kiểm soát tại trạm CSGT hoặc tại một điểm trên đường giao thông.

Về trang phục và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của CSGT khi tuần tra, kiểm soát tại Dự thảo thông tư đề cập:

Khi kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, CSGT được mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đó.

Bên cạnh đó, trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Trưởng phòng CSGT, Trưởng Công an cấp huyện trở lên quyết định việc mặc trang phục Cảnh sát hoặc mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Ngoài ra các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ lắp đặt, sử dụng công khai hoặc hóa trang trên các tuyến giao thông đường bộ, tại trạm CSGT, trên phương tiện tuần tra, kiểm soát phải do cán bộ CSGT trực tiếp vận hành, sử dụng để phát hiện, ghi thu vi phạm của người, phương tiện tham gia giao thông.

Khi kiểm soát thông qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm, máy đo tốc độ ghi hình ảnh, thiết bị ghi hình, phát hiện, ghi thu được hành vi vi phạm của người và phương tiện tham gia giao thông. Tổ chức lực lượng dừng ngay phương tiện, để kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người vi phạm đề nghị được xem hình ảnh, kết quả ghi, thu được về hành vi vi phạm thì cho xem nếu đã có hình ảnh, kết quả ghi thu được tại đó.

Nếu chưa có thì hướng dẫn người vi phạm xem hình ảnh, kết quả ghi thu được khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở đơn vị.

Trường hợp không dừng ngay được phương tiện thì tiến hành xác minh và gửi thông báo bằng văn bản đến chủ phương tiện, yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết.

Đồng thời cập nhật thông tin của phương tiện vi phạm lên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

Thế Anh