Điều chỉnh kích thước chữ

Cao Bằng: Điều tra, xác minh nhiều vụ án tham nhũng

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra, xác minh 05 vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Audio

Theo UBKTTW, trong quý I/2021, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết công việc.

Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tập trung rà soát, thay thế, xóa bỏ thủ tục không còn phù hợp, công khai các quy trình, thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp… Các lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công… được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch hơn và khắc phục tình trạng “tham nhũng vặt”.

Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I/2021

Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I/2021

Đặc biệt, với quan điểm xử lý nghiêm túc các hành vi tham nhũng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cao Bằng đã vào cuộc điều tra 5 vụ án trên địa bàn.

Cụ thể, vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chương trình 135 huyện Hòa An, gây thiệt hại hơn 518 triệu đồng.

Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình.

Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng Văn hóa thông tin huyện Hạ Lang.

Vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh.

Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại UBND xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh.