Điều chỉnh kích thước chữ

Cao Bằng: Tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

(CLO) Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 , HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cấp, ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Báo nói Công luận
Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Cao Bằng

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Cao Bằng

Một là, khẩn trương tích cực khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy cao nội lực, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, triển khai tích cực các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Chỉ đạo tập trung khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Xác định và tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn về: kết cấu hạ tầng, biên mậu, du lịch, đặc biệt là hạ tầng giao thông; điểm nghẽn về nguồn nhân lực; điểm nhấn về thể chế và cơ chế của tỉnh cũng như sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các ban, sở, ngành với các địa phương trong tỉnh.

Huy động các nguồn lực thực hiện 3 đột phá chiến lược; hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại huyện Phục Hòa, tổ chức triển khai Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025; phát triển mạnh ngành du lịch theo hướng bền vững; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch và kinh tế cửa khẩu, đặc biệt là huy động và tập trung nguồn lực, nhất là nguồn lực về tài chính để khởi công tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) trong năm 2020 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chủ động bám sát các bộ, ngành Trung ương, đôn đốc các nhà đầu tư chiến lược khẩn trương hoàn thành nghiên cứu quy hoạch đầu tư phát triển đô thị, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí tại khu đô thị mới Đề Thám (Thành phố), khu du lịch thác Bản Giốc (Trùng Khánh), rừng đặc dụng quốc gia Phja Oắc - Phja Đén (Nguyên Bình), hồ Thang Hen (Trà Lĩnh), động Ngườm Pục (Thạch An)…

Thường xuyên đồng hành nắm bắt nguyện vọng, khó khăn của doanh nghiệp, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 để các gia đình đều được đón Tết, vui xuân đầm ấm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển KT - XH, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn hỗ trợ cải thiện nhà ở, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7,5% năm. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, đột xuất bất ngờ.

Chỉ đạo quyết liệt đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong từng giai đoạn; đôn đốc đẩy mạnh thực hiện và kiểm tra các dự án chương trình sắp xếp ổn định dân cư, đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở.

Ba là, tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng cho phù hợp với định hướng phát triển KT - XH của địa phương; sớm ban hành Đề án tổng thể về khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch tỉnh Cao Bằng và Đề án tổng thể về phát triển các khu kinh tế cửa khẩu; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đối với các công trình chuyển tiếp và công trình khởi công mới.

Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản; thực hiện đồng bộ công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tiến tới nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại để chế biến. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường; tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm gây ô nhiễm môi trường; xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước.

Bốn là, tăng cường xúc tiến, quảng bá các tiềm năng, lợi thế của tỉnh về du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu của tỉnh Cao Bằng, đa dạng hóa các loại hình du lịch, đẩy nhanh cơ hội khai thác chung du lịch thác Bản Giốc. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Năm là, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn và quy định của các cấp về an ninh, quốc phòng, tăng cường công tác nắm tình hình các tuyến biên giới, nêu cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị phương án đối phó, không để tình huống bất ngờ, bị động xảy ra.

Tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, các tôn giáo, tín ngưỡng, vùng dân tộc, các địa bàn khó khăn và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Sáu là, chỉ đạo thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt các đề án thí điểm hợp nhất, sáp nhập một số sở, ban, ngành, đảng bộ trực thuộc tỉnh có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, kiện toàn, bổ sung, lựa chọn, giới thiệu cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2020 về “Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Trâm Anh