Điều chỉnh kích thước chữ

Cắt điện, ngành điện phải thông báo trước 5 ngày

(CLO) Trong trường hợp ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước ít nhất là 5 ngày.

Audio
Trừ trường hợp khẩn cấp, mọi trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải thông báo trước cho bên mua điện

Trừ trường hợp khẩn cấp, mọi trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải thông báo trước cho bên mua điện

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Trong đó, một nội dung đáng chú ý được đề xuất là trong trường hợp ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước ít nhất là 5 ngày.

Dự thảo Thông tư này cũng quy định, mọi trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải thông báo trước cho bên mua điện, trừ một số trường hợp khẩn cấp.

Nội dung thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện bao gồm: Lý do ngừng cấp điện hoặc giảm mức cung cấp điện; thời gian bắt đầu ngừng cấp điện hoặc giảm mức cung cấp điện; thời gian dự kiến đóng điện trở lại hoặc bảo đảm mức cung cấp điện bình thường.

Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện bằng một trong các hình thức: Văn bản, điện báo, điện thoại, fax, tin nhắn (SMS), thư điện tử (email), các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức liên lạc khác do hai bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng mua bán điện.

Dự thảo cũng quy định cụ thể các trường hợp ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp; trường hợp ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp và trường hợp ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật.

Theo đó, bên bán điện ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp trong các trường hợp: Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện, điều hoà, hạn chế phụ tải do thiếu điện và các nhu cầu khác theo kế hoạch; ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình; ngừng, giảm theo yêu cầu của bên mua điện.

Cũng theo dự thảo, bên bán điện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp trong các trường hợp: Có sự cố xảy ra trên lưới điện cấp điện cho bên mua điện; sự cố trong hệ thống điện gây mất điện mà bên bán điện không kiểm soát được; có nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện; hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa an ninh hệ thống điện; có sự kiện bất khả kháng.

PV