Điều chỉnh kích thước chữ

Cầu nối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bước với chuỗi cung ứng

(CLO) Dự án "Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa" (USAID LinkSME) sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra sự thay đổi mang tính hệ thống, tăng số lượng và chất lượng trong mối quan hệ kinh doanh giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam với các các doanh nghiệp đầu chuỗi.

Audio
Các đại biểu tại Lễ khởi động dự án “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Vân Anh

Các đại biểu tại Lễ khởi động dự án “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Vân Anh

Thúc đẩy cải cách

Với kinh phí 22,1 triệu USD và được thực hiện trong 5 năm, dự án USAID LinkSME sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cải thiện hệ sinh thái kết nối chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và nâng cao năng lực cho các Hiệp hội doanh nghiệp trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ thực tiễn thực hiện dự án, sẽ giúp đề xuất cải cách thể chế hóa, đơn giản hóa quy định và thủ tục hành chính, giảm chi phí cho các DNNVV.

Phát biểu tại Lễ khởi động USAID LinkSME, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đang quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc luôn nỗ lực cải cách thể chế, giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí tuân thủ quy định và từ đó có thêm nguồn lực dành cho đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Năm 2019 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để giảm gánh nặng cho người dân doanh nghiệp và đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành 03 nghị định để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thêm 106 điều kiện kinh doanh, nâng tổng số điều kiện kinh doanh được cắt giảm lên tới 3.451/6.191 điều kiện kinh doanh kể từ năm 2018 đến nay (đạt 111,5%, vượt 11,5% so với yêu cầu của Chính phủ). Cùng với 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm, 30 thủ tục hành chính liên quan được đơn giản hóa đã giúp tiết kiệm chi phí xã hội là hơn 18 triệu ngày công/năm tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm.

Dự án LinkSME gắn kết quá trình cải cách và cải thiện môi trường kinh doanh tổng thể với quá trình nghiên cứu, cải cách theo ngành cũng như gắn kết những chỉ đạo cải cách từ Chính phủ cùng những nỗ lực thay đổi từ dưới lên, từ bản thân doanh nghiệp.

Dự án góp phần tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống của môi trường kinh doanh thông qua các hoạt động cải cách thể chế, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời cùng với đó là tạo ra các thay đổi cơ bản về khả năng hội nhập, kết nối với khu vực và quốc tế cũng như với chuỗi giá trị toàn cầu của các DNNVV.

Việc hỗ trợ phát triển các DNNVV Việt Nam theo dự án LinkSME sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững và khả năng thoát khỏi bẫy các nước có thu nhâp trung bình của Việt Nam trong những thập niên tới.

Kết nối để bước vào chuỗi giá trị toàn cầu

Hiện cả nước có hơn 730 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó hơn 97% có quy mô nhỏ và vừa nhưng DNNVV tạo ra 63% số lượng việc làm cho xã hội, đóng góp 45% GDP cả nước.

Cùng với sự bùng nổ về số lượng, các DNNVV đã góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của quốc gia thông qua tạo việc làm, nâng cao đời sống người lao động, góp phần quan trọng giảm khoảng cách giàu nghèo, phát triển các cơ hội đầu tư vào các thị trường ngách.

Tuy nhiên, do quy mô nhỏ bé nên DNNVV Việt Nam chưa có khả năng tích tụ và tập trung vốn để đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất. Đa số DNNVV có trình độ quản lý thấp, nguồn nhân lực nhỏ bé cả về lượng và chất. Đặc biệt, mối liên kết của các DNNVV cũng như giữa doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn còn nhiều hạn chế.

Hiện tại chỉ có khoảng 21% doanh nghiệp Việt Nam là một phần trong chuỗi giá trị toàn cầu, thấp hơn tỷ lệ của Thái Lan là 30%, Malaysia là 46%.

Đa số DNNVV có trình độ quản lý thấp, nguồn nhân lực nhỏ bé cả về lượng và chất. Đặc biệt, mối liên kết của các DNNVV cũng như giữa doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn còn nhiều hạn chế.

Kết nối các DNNVV với những doanh nghiệp hàng đầu sẽ thúc đẩy tầm nhìn về tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hỗ trợ mục tiêu của USAID Việt Nam là giúp mở rộng tăng trưởng bao trùm, theo định hướng thị trường và do khu vực tư nhân dẫn dắt.

DNNVV, doanh nghiệp đầu chuỗi và các tổ chức trung gian sẽ được kết nối thị trường, nâng cao kỹ thuật. Các giá trị kinh tế được tạo ra cho các DNNVV và nền kinh tế, nhân rộng lợi ích lan tỏa từ việc tăng hàm lượng nội địa hóa sản phẩm.

Dự án sẽ góp phần tích cực giúp Chính phủ Việt Nam giải quyết được các vấn đề mà khu vực DNNVV Việt Nam đang đối diện, tăng cường năng lực liên kết cho DNNVV. Khuyến khích nhiều DNNVV tự tin và chủ động vươn ra các thị trường quốc tế và đề xuất cải cách chính sách.

Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng liên tục ở mức hơn 20% trong 3 năm gần đây; riêng trong 8 tháng đầu năm 2019, đạt 48 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 38,6 tỉ USD, tăng 25,3%, nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam đạt 9,4 tỉ USD, tăng 9%.

Lê Minh