Điều chỉnh kích thước chữ

Chấn chỉnh việc xử lý rác thải y tế trong bệnh viện

Trước tình trạng một số bệnh viện để chất thải y tế độc hại ra môi trường, Bộ trưởng Y tế yêu cầu các bệnh viện kiểm tra việc quản lý chất thải y tế.

Sự kiện: rác thải

 (Công Luận) Trước tình trạng một số bệnh viện để chất thải y tế độc hại ra môi trường, Bộ trưởng Y tế yêu cầu các bệnh viện kiểm tra việc quản lý chất thải y tế. 

Trong chỉ thị ngày 6/7, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành tham mưu UBND hoặc lãnh đạo Bộ, ngành ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho các bệnh viện trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Bên cạnh đó, tỉnh cần phối hợp các bên liên quan thanh kiểm tra giám sát công tác quản lý chất thải y tế; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện. Kết quả định kỳ báo cáo về Cục Quản lý môi trường y tế.

Rác thải bệnh viện cần được quản lý chặt chẽ. Rác thải bệnh viện cần được quản lý chặt chẽ.

Giám đốc các cơ sở y tế cũng được yêu cầu tăng cường quản lý chất thải y tế của bệnh viện; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải rắn y tế, không để tình trạng lọt chất thải rắn y tế nguy hại ra ngoài môi trường. Bộ trưởng yêu cầu phải xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế. Đồng thời, bệnh viện cũng cần định kỳ đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý để kịp thời khắc phục những sự cố của hệ thống xử lý.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh có nhiệm vụ nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các tiêu chí về quản lý chất thải y tế trong đánh giá chất lượng bệnh viện. Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện.

Nguyễn Tuyết

thanhduyenng