Điều chỉnh kích thước chữ

Chi 2.500 tỷ đồng để xóa toàn bộ lối đi tự mở gây mất an toàn đường sắt

(CLO) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phương án làm hàng rào, đường gom xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở gây mất an toàn giao thông đường sắt với kinh phí dự kiến 2.500 tỷ đồng.

Audio
Xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở gây mất an toàn giao thông đường sắt

Xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở gây mất an toàn giao thông đường sắt

Theo đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT bố trí vốn đầu tư các dự án theo Quyết định 994 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại hành lang đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Kinh phí thực hiện việc xóa toàn bộ lối đi tự mở gây mất an toàn đường sắt dự kiến khoảng 2.500 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trung hạn 2020 - 2025.

Cụ thể, từ năm 2021 - 2022 thực hiện 168km đường gom, hàng rào cách ly (thuộc nhóm ưu tiên 1, nhóm ưu tiên 2) với kinh phí dự kiến 672 tỉ đồng.

Từ năm 2023 - 2025, hoàn thành 469km đường gom, hàng rào cách ly (thuộc nhóm ưu tiên 3, nhóm ưu tiên 4) với kinh phí dự kiến 1.876 tỉ đồng.

Trước đó, từ năm 2012 Tổng công ty đã triển khai các dự án xây dựng hàng rào, đường gom để xóa bỏ lối đi tự mở. Tuy nhiên, do thiếu vốn, một số dự án đang thi công dở dang phải dừng lại.

Trong đó, còn 27,96km đường gom và 17,3km hàng rào cách ly thuộc các dự án công trình khẩn cấp giai đoạn 2; 321km thuộc dự án xây dựng hàng rào, đường gom (phần bổ sung) theo Quyết định 1856, giai đoạn 3.

Năm 2018, Cục Đường sắt Việt Nam cũng đã lập đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo đề án, Cục Đường sắt VN đã tiến hành rà soát, phân loại, sắp xếp, đưa cả danh mục của các dự án đã và đang triển khai thi công dở dang trước đây vì thiếu vốn; kiến nghị xây dựng 673km đường gom, hàng rào cách ly để đóng 2.983 lối đi tự mở qua đường sắt.

Trên cơ sở đề án, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT trình Chính phủ bố trí kinh phí theo Quyết định 994 để đầu tư dự án trên nhằm thực hiện mục tiêu từ nay đến 2025 đóng hoàn toàn các lối đi tự mở. 

P.V