Điều chỉnh kích thước chữ

Chi cục quản lý thị trường Lâm Đồng: Giả mạo hồ sơ trong tuyển dụng công chức?

(NB&CL) Từ một nhân viên theo diện hợp đồng tại Chi cục QLTT Lâm Đồng, bà Lê Thị Hằng đã được chính cơ quan này “hô biến” thành viên chức công tác tại Trung tâm Khuyến công Lâm Đồng, để rồi ngay sau đó, điều động bà Hằng trở lại Chi cục để tuyển dụng công chức và kết nạp đảng viên mới.

Audio

Quyết định tuyển dụng công chức không qua thi tuyển ký ngày 3/7/2017 của Sở Nội vụ Lâm Đồng nêu rõ: “Tuyển dụng bà Lê Thị Hằng, sinh ngày 8/8/1981, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán, hiện là viên chức Trung tâm khuyến công thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng (là viên chức được tuyển dụng sau ngày 1/7/2003) vào làm công chức thuộc Chi cục QLTT, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng từ ngày 3/7/2017”.

Tuy nhiên, bản Sơ yếu lý lịch do bà Lê Thị Hằng tự khai lại cho thấy bà Hằng tốt nghiệp Đại học tại chức ngành Tài chính Kế toán, từ năm 2003 đến năm 2016 là nhân viên phòng Tổ chức hành chính tại Chi cục QLTT Lâm Đồng, hoàn toàn không có một chữ nào thể hiện là “viên chức tại Trung tâm Khuyến công”!

Vậy, “đường vòng lắt léo” nào đã “biến” bà Lê Thị Hằng đang làm việc tại Chi cục QLTT Lâm Đồng thành viên chức tại Trung tâm Khuyến công?

PV tìm hiểu, được biết, ngày 30/9/2008, Chi cục QLTT Lâm Đồng ký Hợp đồng lao động với bà Lê Thị Hằng làm nhân viên phòng Tổ chức Hành chính. Từ đó đến năm 2016, bà Hằng liên tục đảm nhiệm các vị trí nhân viên văn phòng, thủ kho – quỹ tại Chi cục QLTT Lâm Đồng mà không nghỉ việc hay thuyên chuyển sang một đơn vị mới nào. Thực tế này được bà Hằng khẳng định rõ tại hồ sơ lý lịch xin vào Đảng và tại chính các văn bản của Chi cục QLTT Lâm Đồng, ví như văn bản thu hồi tiền phụ cấp công vụ, thu hồi tiền phụ cấp theo nghề, Quyết định công nhận BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015 ngày 12/10/2012…

Báo Công luận
 
Tuy nhiên, ngày 8/6/2016, Chi cục trưởng Kiều Xuân Việt có văn bản gửi Sở Công thương “xem xét và điều động” 1 viên chức từ Sở về đảm nhiệm công tác hành chính tổng hợp tại phòng
TC-HC của Chi cục QLTT Lâm Đồng. Lý do mà Chi cục trưởng Kiều Xuân Việt đưa ra là “hiện nay phòng TC-HC  rất nhiều công việc nên cần một công chức đảm nhiệm công tác hành chính tổng hợp”. Thuận theo văn bản trên, ngày 19/7/2016, Sở Công thương có quyết định điều động viên chức - bà Lê Thị Hằng đang công tác tại Trung tâm Khuyến công (lúc này bà Hằng vẫn đang làm việc tại Chi cục QLTT Lâm Đồng – PV) về nhận nhiệm vụ tại Chi cục. Tiền lương và mọi chế độ, quyền lợi của bà Hằng do Chi cục QLTT Lâm Đồng chi trả theo hệ số lương 3,00.

Các văn bản trên chứng tỏ bà Hằng đang công tác tại Chi cục QLTT Lâm Đồng theo diện nhân viên Hợp đồng đột nhiên biến thành viên chức công tác tại Trung tâm Khuyến công thuộc Sở Công thương quản lý(?). Chính vì thế, rất cần làm rõ trách nhiệm của Chi cục QLTT và Sở Công thương Lâm Đồng trong việc “hợp thức hóa” hồ sơ tuyển dụng công chức của bà Hằng. Tại sao một nhân viên làm việc liên tục hơn 10 năm tại Chi cục QLTT mà lãnh đạo Sở Công thương lại có quyết định “điều động” hoàn toàn sai với thực tế?

 Dư luận cho rằng, những sai phạm trong quá trình tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với bà Lê Thị Hằng là rất nghiêm trọng, có nhiều dấu hiệu tiêu cực, vi phạm các quy định pháp luật. Vì thế, đề nghị Thanh tra Nhà nước tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng cần khẩn trương vào cuộc kiểm tra làm rõ đồng thời xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm.

Để rộng đường dư luận, Báo NB &CL sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ở những số báo tiếp theo.

Thành Vĩnh