Điều chỉnh kích thước chữ

Chi hơn 500 tỷ đồng xử lý theo đề án tái cấu trúc, lợi nhuận NCB giảm 93% trong năm 2020

(CLO) Quý IV/2020, NCB lãi trước trích lập hơn 485 tỷ đồng, chi phí dự phòng giảm xuống 10 tỷ đồng nhưng phải chi hơn 500 tỷ xử lý theo đề án tái cấu trúc nên lợi nhuận 2020 giảm 93%. Nợ xấu giảm 17%, tỷ trọng giảm từ 1,93% xuống 1,5%.

Audio

Sự kiện: NCB

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2020 của NCB giảm tới 93% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2020 của NCB giảm tới 93% so với năm trước.

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB – mã  NVB) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với khoản lỗ trước thuế 24,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 31 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ có phần bất ngờ đến từ việc ngân hàng này trích lập hơn 500 tỷ đồng cho các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng trưởng tới 93% lên mức 485 tỷ đồng.

Ghi nhận trên BCTC, tổng thu nhập hoạt động của NCB đạt 707 tỷ đồng, tăng hơn 38,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần trong kỳ của NCB tăng 32,8% với 602 tỷ đồng, chiếm  hơn 85% tổng thu nhập hoạt động chung của ngân hàng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư đều tăng đột biến so với năm trước, lần lượt đạt 8,8 tỷ đồng và 71,9 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh khác cũng lãi thuần 8,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 1,5 tỷ đồng. Ngược lại, hoạt động dịch vụ là mảng duy nhất sụt giảm về lãi thuần với 16,1 tỷ đồng, thấp hơn gần 36% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2020, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 3,7 tỷ đồng, giảm 93,3% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng sau thuế thu về vỏn vẹn 1,2 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của NCB đạt gần 89.691 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 6,3% với 40.313 tỷ đồng và số dư tiền gửi khách hàng cũng tăng 22% đạt hơn 72.085 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu nội bảng tính đến cuối năm 2020 đã giảm 16,6% xuống 609 tỷ đồng. Kết quả này giúp giảm tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay từ 1,93% xuống 1,51%.

Hà Oanh