Điều chỉnh kích thước chữ

Chia tay cán bộ bệnh viện dã chiến lên đường đi Nam Sudan

Sáng 19/11, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Australia, lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Audio
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trước giờ khởi hành sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Ảnh: TTXVN

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trước giờ khởi hành sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Ảnh: TTXVN

Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh chia tay người thân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN

Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh chia tay người thân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu động viên cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu động viên cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đưa quân, tư trang lên máy bay sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đưa quân, tư trang lên máy bay sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Máy bay vận tải quân sự C17 của Không quân Australia đưa các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan. Ảnh: TTXVN.

Máy bay vận tải quân sự C17 của Không quân Australia đưa các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan. Ảnh: TTXVN.

Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN.

Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN.

Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN.

Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN.

Máy bay vận tải quân sự C17 của Không quân Australia đưa toàn bộ lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan. Ảnh: TTXVN.

Máy bay vận tải quân sự C17 của Không quân Australia đưa toàn bộ lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan. Ảnh: TTXVN.

(Theo Vietnam+)