Điều chỉnh kích thước chữ

Chính phủ: “Kiên quyết xử lý cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu trong giải ngân Ngân sách Nhà nước”

(CLO) Chính phủ sẽ kiên quyết xử lý cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác giải ngân Ngân sách Nhà nước.

Audio

Trong báo cáo giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2021, Chính phủ nhấn mạnh sẽ siết chặt kỷ luật tài chính, Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan trực thuộc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ những vướng mắc thể chế đầu tư công, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn ODA.

Chính phủ sẽ kiên quyết xử lý cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác giải ngân Ngân sách Nhà nước.

Chính phủ sẽ kiên quyết xử lý cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác giải ngân Ngân sách Nhà nước.

Chính phủ sẽ kiên quyết xử lý cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác giải ngân Ngân sách Nhà nước; lấy kết quả giải ngân vốn của các đơn vị năm 2021 là tiêu chí để đánh giá xét thi đua và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của người đứng đầu; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Ngoài tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc thu ngân sách, nhất là từ các nguồn thu bền vững, ổn định.

Trước đó, trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết: Công tác giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn 6 tháng đầu năm đang chậm so với kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Tài chính cho tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm và tính đến 30.6.2021 là 133.890,16 tỉ đồng, chỉ đạt 29,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm so với cùng kỳ năm 2020 (34%), trong đó vốn trong nước đạt 31,75%, vốn nước ngoài đạt 7,37%.

Có 9 Bộ và 32 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức trung bình của cả nước (29,02%), trong đó, một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như: TP.Hải Phòng (76,2%), Thái Bình (64,4%), Thái Nguyên (60%), Nam Định (59,8%), Quảng Ninh (59,6%), Thanh Hóa (57,9%), Hưng Yên (54,6%), Kiểm toán Nhà nước (51,7%)...

Trong khi đó, thu Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu thu năm 2021 ước đạt 775 nghìn tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2020. Trong các khoản thu Ngân sách Nhà nước, thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều tăng:

Thu nội địa ước đạt 55,9% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2020; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 68,8% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng thu từ dầu thô ước đạt 79,8% dự toán, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ Tài chính cho biết, có tới 10/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ thu dự toán, đạt trên 50%. Các khoản thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh đều đạt trên 52% dự toán và tăng trên 18% so với cùng kỳ, như:

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 52,9% dự toán, tăng 18,2%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 57,1% dự toán, tăng 18,5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 58,7% dự toán, tăng 38,2%.

Có 60 địa phương thu đảm bảo tiến độ dự toán đạt trên 50%, trong đó, có 47 địa phương thu đạt trên 55% dự toán; nhiều địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15% so với cùng kỳ năm 2020; có 3 địa phương số thu NSNN đạt dưới 50% gồm: Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.

Việt Vũ

Bình Luận