Điều chỉnh kích thước chữ

Chính phủ phê duyệt đầu tư Dự án vận tải hàng không Vietravel Airlines

(CLO) Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam. Theo đó, tổng vốn đầu tư của Dự án là 700 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chiếm 100% vốn đầu tư. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

Audio

Sự kiện: Vietravel

Cụ thể, theo Quyết định số 457/QĐ-TTg, Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).

Địa điểm thực hiện Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: internet

Địa điểm thực hiện Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: internet

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định và cấp phép kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và khả năng đáp ứng nguồn vốn của Nhà đầu tư.

Đồng thời, chịu trách nhiệm giám sát việc phát triển đội tàu bay phải phù hợp với quy hoạch, năng lực quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, năng lực phục vụ cơ sở hạ tầng hàng không, việc bố trí các nguồn lực của nhà đầu tư phát huy năng lực khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định hồ sơ Dự án; bảo đảm Vietravel Airlines có đủ điều kiện thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ và các quy định của pháp luật về đầu tư.

Theo Quyết định phê duyệt dự án, số lượng tàu bay khai thác năm đầu tiên 03 tàu bay, tăng dần đến năm thứ 5 khai thác 08 tàu bay. Chủng loại Airbus/ Boeing hoặc tương đương. Ảnh: internet

Theo Quyết định phê duyệt dự án, số lượng tàu bay khai thác năm đầu tiên 03 tàu bay, tăng dần đến năm thứ 5 khai thác 08 tàu bay. Chủng loại Airbus/ Boeing hoặc tương đương. Ảnh: internet

Chỉ đạo Vietravel Airlines tiếp tục hoàn thiện Dự án. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Hướng dẫn Vietravel Airlines thực hiện ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

Phó Thủ tướng giao Vietravel Airlines chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, hiệu quả đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đúng quy định của pháp luật.

Vietravel Airlines chỉ được kinh doanh vận chuyển hàng không khi đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, các quy định của pháp luật liên quan và các cam kết của Nhà đầu tư.

Quốc Trần