Điều chỉnh kích thước chữ

Chính phủ quyết định thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên

(CLO) Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên được thành lập nằm trên địa bàn xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, với tổng diện tích tự nhiên toàn khu là 154,36 ha.

Audio

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 70/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên. 

Đáng chú ý, tại Quyết định này, Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên lựa chọn, bổ sung nhiệm vụ cho một đơn vị sự nghiệp công lập hiện có của tỉnh để thực hiện việc quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên, đảm bảo nguyên tắc tinh gọn tổ chức bộ máy, không tăng đầu mối quản lý và phát sinh biên chế.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên được thành lập trên địa bàn xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, với tổng diện tích tự nhiên toàn khu là 154,36 ha.

Theo Quy chế hoạt động cho thấy: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên là khu thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao chủ yếu trong lĩnh vực: Trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến nông sản, sản xuất chế phẩm sinh học, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng; đào tạo tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ ngành nông nghiệp của tỉnh, vùng và cả nước.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên có diện tích là 154,36 ha. Ảnh minh họa - internet

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên có diện tích là 154,36 ha. Ảnh minh họa - internet

Phó Thủ tướng giao cũng UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cần chỉ đạo đầu tư xây dựng và thực hiện quản lý nhà nước đối với Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên theo quy định của pháp luật.

Quốc Trần