Điều chỉnh kích thước chữ

Cho phép cán bộ quản lý thị trường khám người, phương tiện nếu thấy khả nghi

(CLO) Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 35/2018/TT-BCT quy định nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường.

Báo nói Công luận
 Lực lượng quản lý thị trường sẽ có thêm "quyền lực" nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng trong công tác đảm bảo chất lượng hàng hóa. Ảnh: TL

Trong nội dung Thông tư, điểm đáng chú ý là việc cho phép công chức quản lý thị trường được phép khám người, phương tiện vận tải khi có căn cứ để cho rằng nếu không kiểm tra ngay thì tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bỏ trốn. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán, tiêu hủy hoặc để ngăn chặn, hạn chế hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

Nếu có căn cứ cho rằng trong người hoặc trong phương tiện vận tải, đồ vật hoặc tại nơi cất giấu có cất giấu tang vật vi phạm hành chính, công chức quản lý thị trường áp dụng việc khám người, khám phương tiện vận tải theo thẩm quyền hoặc đề xuất khám với người có thẩm quyền ban hành quyết định khám theo thủ tục hành chính của quản lý thị trường.


Công chức quản lý thị trường đề xuất việc khám phải chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền ban hành quyết định khám và trước pháp luật về nội dung của đề xuất.

Thông tư này thay thế Thông tư 09/2013/TT-BCT ngày 2-5-2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường, Thông tư 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2018.

Linh Linh