Điều chỉnh kích thước chữ
Thành phố Hồ Chí Minh:

Chủ đầu tư KCN Lê Minh Xuân vi phạm luật về bảo vệ môi trường

(CLO) Chủ đầu tư Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, thi công hệ thống thu gom nước thải không đúng bản vẽ tổng mặt bằng đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp nước thải chưa được xử lý chảy tràn qua môi trường bên ngoài gây ô nhiễm nguồn nước.

Audio
Dòng kênh nằm ngay phía sau miệng cống xả nước thải đã qua xử lý tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân thường xuyên có màu nâu đỏ - Ảnh: Hoàng Nhiên/phunuonline.com.vn

Dòng kênh nằm ngay phía sau miệng cống xả nước thải đã qua xử lý tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân thường xuyên có màu nâu đỏ - Ảnh: Hoàng Nhiên/phunuonline.com.vn

Bài liên quan

Gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng

Mới đây, Thanh tra TPHCM có Thông báo kết luận số 04/TB-TTTP-P2 về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở NN&PTNT thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường và Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 - 2020.

Theo KLTT, về kiểm tra, giám sát các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp trong xả nước thải vào công trình thủy lợi, đối với Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, thi công hệ thống thu gom nước thải không đúng bản vẽ tổng mặt bằng đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Cụ thể, vị trí tim tuyến ống thi công bên trong mặt đường (hồ sơ thiết kế nằm trong phạm vi vỉa hè các tuyến đường), vị trí đặt máy bơm P2 không đúng với vị trí thiết kế được phê duyệt (hầm bơm thi công nằm kề hố ga thu gom nước mưa), việc thi công, lắp đặt hầm bơm P2 không đúng bản vẽ thiết kế được phê duyệt (công việc này đã được thực hiện từ năm 2007) sẽ làm nguy cơ xảy ra tràn nước thải từ hầm bơm khi hệ thống bơm gặp sự cố (đã thực nghiệm hiện trường), đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp nước thải chưa được xử lý chảy tràn qua môi trường bên ngoài gây ô nhiễm nguồn nước.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố chưa quan tâm đúng mức, việc kiểm tra, giám sát về ô nhiễm môi trường; chưa kiên quyết áp dụng biện pháp xử lý vi phạm khi Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân có hành vi vi phạm chỉ có văn bản nhắc nhở, yêu cầu mà không báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Trách nhiệm này thuộc về Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường chưa quan tâm đúng mức trong việc kiểm tra, giám sát về ô nhiễm môi trường đối với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, dù được Ủy ban nhân dân thành phố giao trực tiếp quản lý các kênh rạch trên địa bàn quận, huyện và tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nhưng để xảy ra trường hợp trên là chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Đối với Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, dù được Ủy ban nhân dân thành phố giao trực tiếp quản lý 1.226 kênh, rạch nhưng thiếu trách nhiệm không báo cáo đầy đủ các cá nhân, tổ chức xả trực tiếp nước thải kênh rạch cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định, cụ thể là Khu công nghiệp Lê Minh Xuân.

Xử phạt 2,1 tỷ đồng

Từ kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Giám đốc Sở NN&PTNT tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đối với Chương trình giảm ô nhiễm môi trường phải phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các cá nhân, tổ chức, các chủ đầu tư hạ tầng KCN, khu chế xuất, cụm công nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý vào công trình thủy lợi nhằm bảo vệ nguồn nước tưới tiêu, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản phát triển nông nghiệp; Tập trung kiểm tra, xử lý theo quy định đối với 268 doanh nghiệp chưa có giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo quy định về giấy phép xả thải.

Về trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, giao Giám đốc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được giao quản lý nhưng báo cáo không đầy đủ việc xả nước thải chưa qua xử lý của KCN Lê Minh Xuân vào công trình thủy lợi. 

Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP phải tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân được giao quản lý về môi trường chưa quan tâm đúng mức việc kiểm tra, giám sát về ô nhiễm môi trường, chưa kiên quyết áp dụng biện pháp xử lý vi phạm khi chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Lê Minh Xuân có hành vi vi phạm.

Đối với Giám đốc Sở TN&MT phải tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhưng không kịp thời xử lý hành vi vi phạm của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Lê Minh Xuân được nêu tại KLTT. 

Về xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư KCN Lê Minh Xuân là Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc, vào ngày 6/10/2018 Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty này với số tiền 2,1 tỷ đồng.