Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ động, tích cực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

(CLO) Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá kết quả phát triển đối tượng tham gia và công tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019.

Audio

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; cần chủ động, tích cực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, làm tốt cái này là thiết thực chăm lo đến đời sống của nhân dân, bà con nhân dân tỉnh Bình Thuận".

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bình Thuận - Huỳnh Thanh Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bình Thuận - Huỳnh Thanh Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2019, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị nên việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Tính đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh Bình Thuận có số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp đều vượt kế hoạch năm 2019. Riêng tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn tỉnh đạt 86,2% dân số, vượt 0,2% chỉ tiêu bao phủ BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019 (86% dân số). Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 2.394.754 triệu đồng, số vượt thu 71.400 triệu đồng, đạt 103,1% kế hoạch năm. Việc giải quyết các chế độ BHXH, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN được thực hiện đúng quy định, có hiệu quả; việc cung ứng các dịch vụ khám chữa bệnh được cải thiện tốt hơn, nhờ đó mức độ hài lòng của người dân được nâng lên nhiều.

Tuy nhiên, qua đánh giá, kết quả thưc hiện công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn nhiều hạn chế, tỷ lệ bao phủ BHYT chưa bền vững, số người tham gia BHYT sụt giảm nhiều trong những tháng đầu năm (Số người tham gia BHYT tháng 01/2019 giảm trên 33.000 người so với năm 2018); kết quả phát triển đối tượng tham gia và thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp các tháng, quý còn nhiều khó khăn, chưa đạt kế hoạch và chưa tương xứng với tiềm năng; tình trạng trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vẫn còn xảy ra nhiều, nhất là trong những tháng đầu năm nợ còn cao, tồn đọng, kéo dài đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; việc tuân thủ, thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của nhiều tổ chức, cá nhân còn hạn chế, nhất là khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh; nhận thức về chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT của một số chủ sử dụng lao động, người lao động và một bộ phận người dân chưa đầy đủ nên tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn rất thấp so với các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết, Chương trình hành động đã đề ra; hoạt động của một số đại lý thu BHXH, BHYT chưa hiệu quả, chưa chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia; tình trạng vượt dự toán chi KCB BHYT năm 2019 có giảm so với năm 2018, nhưng vẫn tăng 0,76% so với dự toán chi KCB BHYT năm 2019 do Chính phủ giao; một bộ phận người dân vẫn chưa hiểu, chưa đồng thuận thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình, nên chưa tham gia, chưa được hưởng các quyền lợi về chính sách BHXH, BHYT theo quy định, ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và việc thực hiện các chính sách an sinh, xã hội trên địa bàn…

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục chủ động và tích cực trong công tác phối hợp, chỉ đạo công tác tuyên truyền, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; triển khai quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên các giải pháp, phấn đấu thực hiện đạt và vược các chỉ tiêu phát triển đối tượng do Trung ương và tỉnh giao trong năm 2020 (Toàn tỉnh, phấn đấu số người tham gia BHXH đạt 17,0% lực lượng lao động trong độ tuổi; tham gia BH thất nghiệp đạt 14,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90% dân số); xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm tại địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị./. 

Phương Đông