Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

(CLO) Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có Công điện số 41, yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Audio
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông

Ngày 19/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa ban hành Công điện số 41, gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Công điện nêu rõ, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Vùng nguy hiểm này sẽ được cập nhật, điều chỉnh theo các bản tin của cơ quan dự báo.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành phải thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cụ thể tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu...

Bộ Ngoại giao chủ động liên hệ với các nước và vùng lãnh thổ để hỗ trợ phương tiện, tàu thuyền và ngư dân phòng, tránh bão bảo đảm an toàn.

Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ, chủ động chỉ đạo các biện pháp ứng phó phù hợp khi có tình huống xảy ra.

Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của thấp nhiệt đới để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.

Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống Thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Thế Vũ