Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội

(CLO) Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) được 100% cử tri Cơ quan UBKT Trung ương nhất trí giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Audio

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cử tri giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đối với đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện hướng dẫn về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và thống nhất giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT đại diện cho Cơ quan UBKT Trung ương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Kết quả giới thiệu, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương được 100% cử tri Cơ quan UBKT Trung ương nhất trí giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn cử tri Cơ quan UBKT Trung ương đã tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu đồng chí tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng bày tỏ đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề mà UBKT Trung ương, Cơ quan UBKT Trung ương và cử tri của Cơ quan giao phó.

Với ý thức trách nhiệm trước UBKT Trung ương và toàn thể cử tri Cơ quan, đồng chí Trần Cẩm Tú hứa nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó với cử tri và chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến Quốc hội.

Quốc Trần