Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng: Bảo vệ hội viên, nông dân là nhiệm vụ tối cao của Hội

(CLO) Sáng 13/12, sau khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin kết quả đại hội. Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII chủ trì buổi họp báo.

Audio

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng chủ trì buổi họp báo thông tin về kết quả đại hội

 

Tại buổi họp báo, ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức trọng thể từ ngày 11 - 13/12/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 999 đại biểu.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước và cũng là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân, của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng.

Với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đã có hơn 178 lượt ý kiến của đại biểu tại Đại hội và 80 báo cáo tham luận bằng văn bản, đại diện cho các tỉnh, thành ủy, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp…

Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm nhiều nội dung quan trọng, cả về tình hình khó khăn, thuận lợi và những kết quả nổi bật của các cấp Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua 14 chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trong đó nổi bật là các nội dung: Trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 1.200.000 hội viên mới trở lên; số cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt trên 85%, không có cơ sở Hội yếu kém. 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội; hàng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp...

Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2018 - 2023, đó là: Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Đại hội đã đã bầu 119 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023), có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ để đảm đương nhiệm vụ do Đại hội giao phó.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII  họp  ngày  12/12/ 2018 đã bầu 21 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) với 100% số phiếu bầu.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã trực tiếp trả lời những câu hỏi của phóng viên báo chí.

Ông Thào Xuân Sùng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cơ bản kế thừa những mặt mạnh, ưu điểm của khoá trước và bổ sung phát triển nhân tố mới để đáp ứng chỉ tiêu do Đại hội VII đề ra. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân sẽ tập trung bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân bởi đây là nhiệm vụ tối cao của Hội như Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và Báo cáo chính trị tại Đại hội khóa VII đã khẳng định.

Thế Vũ