Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ tịch nước dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Bắc Giang

(CLO) Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2017), sáng 14/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Audio
Tân Hưng là xã miền núi của huyện Lạng Giang, có 15 thôn, với 2.825 hộ gia đình và 11.200 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc và 1 họ đạo Công giáo. Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kinh tế- xã hội của xã đã có những bước tiến bộ đáng kể. Trong đó, tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế chủ yếu năm 2017 ước đạt 14%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách năm 2017 đạt 100% dự toán năm; các tiêu chí về nông thôn mới tiếp tục được duy trì, củng cố vững chắc. 

Chủ tịch nước dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Bắc Giang 1
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, tôn giáo xã Tân Hưng luôn đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Xã là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của huyện Lạng Giang. Giai đoạn 2010- 2016, Đảng bộ xã 7 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của huyện. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đứng ở tốp đầu phong trào thi đua trong huyện. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích trên các mặt phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mà cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cộng đồng dân cư xã Tân Hưng đạt được trong năm qua.

Chủ tịch nước vui mừng được biết, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Qua đó an ninh, trật tự được giữ vững, tạo nên các mối quan hệ ngày càng gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở cộng đồng dân cư.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị xã Tân Hưng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đồng thời gắn với việc triển khai các nhiệm vụ kinh tế, xã hội ở từng địa phương để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch nước dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Bắc Giang 2
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và bà con các dân tộc xã Tân Hưng

Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong thời gian qua, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, xã đã đề ra, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang nói chung, xã Tân Hưng nói riêng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. 

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu; tiếp tục tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị- xã hội trong sạch, vững mạnh, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Khẳng định đại đoàn kết toàn dân là sức mạnh cội nguồn của dân tộc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân xã Tân Hưng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng quyết tâm phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng xây dựng môi trường sống an toàn, xanh, sạch, đẹp, xây dựng xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PV