Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt Đà Nẵng, Quảng Nam

(CLO) Cần đổi mới phương thức cách làm, để thúc đẩy các sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn, tìm ra lĩnh vực mũi nhọn.

Audio

Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ngày 10/4

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kinh tế của Quảng Nam và Đà Nẵng tăng trưởng âm. Đầu năm 2021, sau Đại hội XIII của Đảng, hai địa phương đã có bước tổ chức lại bộ máy, vì vậy có những chuyển biến đáng mừng. Vào quý 1, năm 2021, tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng có sự tăng trưởng vượt bậc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, hai địa phương cần đổi mới phương thức cách làm, để thúc đẩy các sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn, tìm ra lĩnh vực mũi nhọn.

Đà Nẵng là thành phố trung tâm của miền Trung. Đà Nẵng - Quảng Nam là đầu tàu tăng trưởng của miền Trung và là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Quảng Nam và Đà Nẵng cần có khát vọng, tạo dấu ấn riêng, trở thành nơi đáng sống; nỗ lực chung tay vào công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đặc biệt trong thời điểm hậu COVID-19, hai địa phương này phấn đấu là thiên đường du lịch an toàn của quốc tế.Đồng thời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, lãnh đạo hai địa phương cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, có quyết tâm, khát vọng, huy động sự đồng lòng, ủng hộ của người dân.

Đà Nẵng, Quảng Nam cần sớm khắc phục yếu kém, tồn tại; hoàn thiện bộ máy tổ chức; nâng cao ý chí, sức chiến đấu, cần tạo ra sinh khí, đặc biệt khuyến khích các nhân tố mới; thúc đẩy cải cách, loại bỏ yếu kém, sắp xếp bộ máy tinh gọn, yêu cầu cao; thường xuyên lắng nghe ý kiến người dân; khắc phục, sửa chữa những chính sách không phù hợp; phát huy dân chủ, dám nghĩ dám làm, khuyến khích tinh thần duy tân, đổi mới, tinh thần doanh nhân, khởi nghiệp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hai địa phương cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình đầu tư, tạo phúc lợi cho người dân tại khu vực dự án; xây dựng niềm tin và môi trường đầu tư mới, phải nhất quán quyền sở hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thành Nhân