Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ tịch Quốc hội: Chú trọng đẩy mạnh hơn nữa sự học trong nhân dân

(CLO) Phát biểu tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập toàn quốc vào hôm nay (30/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu cần chú trọng đẩy mạnh hơn nữa sự học trong nhân dân; xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập.

Audio

Tới dự buổi gặp mặt còn có: Nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập toàn quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập toàn quốc.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cho biết, đại biểu về dự Đại hội toàn quốc biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020 gồm: 294 đại biểu được bầu chọn từ cơ sở đại diện cho hơn 16.000.0000 gia đình, trên 84.000 dòng họ, 89.000 cộng đồng và trên 48.000 đơn vị học tập với đủ các thành phần cư dân từ nông thôn đến thành thị, từ miền xuôi đến vùng núi, vùng biên giới, hải đảo, với các thành phần dân tộc, mọi ngành nghề, lĩnh vực công tác, ở các lứa tuổi khác nhau trong cả nước…

Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là 86 tuổi, trẻ nhất dưới 30 tuổi, trong đó có 10% là đại biểu dân tộc thiểu số gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, H’Mông, Mường, Thái, Vân Kiều, Bana, Jrai, Chăm, Hà Nhì,….

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của các cấp Hội và phong trào khuyến học và biểu dương các tấm gương học tập tiêu biểu trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, những người đang lao động, học tập, sinh sống ở trên khắp mọi miền tổ quốc, đặc biệt là những đại biểu xuất sắc có mặt ở đây hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian tới, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới có ý nghĩa quan trọng với nhiều dấu mốc quan trọng của Đảng, của Đất nước (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng năm 2030; kỷ niệm 100 năm thành lập Nước năm 2045).

“Chúng ta đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới, Việt Nam đã có sự tiến bộ mạnh mẽ cả về kinh tế, khoa học - kỹ thuật - công nghệ, nguồn nhân lực và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, dự báo đất nước cũng sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn; Do đó, để đưa đất nước vượt qua khó khăn, vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần phải có những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

“Trong đó, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ được Đảng, Nhà nước ta coi là quốc sách hàng đầu, là một động lực thúc đẩy và điều kiện cơ bản để bảo đảm thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần chú trọng đẩy mạnh hơn nữa sự học trong Nhân dân bằng việc tiếp tục xây dựng các mô hình học tập với chất lượng cao hơn; tuyên truyền, động viên, khuyến khích mọi người dân, mọi gia đình, dòng họ, các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, doanh nhân… tham gia học tập suốt đời, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội Khuyến học các cấp tiếp tục quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, đặc biệt là phát triển tổ chức Hội tại các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang… theo Kết luận số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Quang cảnh buổi gặp mặt Đoàn Đại biểu tại Nhà Quốc hội.

Quang cảnh buổi gặp mặt Đoàn Đại biểu tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội Khuyến học cũng cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích để tích cực, tự nguyện, tự giác tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài; từ đó thu hút được sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội để có thêm nhiều nguồn lực cho hoạt động.

Cùng với đó, Hội Khuyến học cần phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Bên cạnh đó, Hội cần quan tâm biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào; động viên, chăm lo, phát huy vai trò của người đứng đầu, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, trong các tầng lớp Nhân dân.

Đối với cán bộ, đảng viên, cần phải nêu gương nhiều hơn nữa, coi việc tự học tập, rèn luyện là nhiệm vụ tự thân, là quy định bắt buộc.

Quốc Trần