Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ tịch Quốc hội: Văn hóa và xã hội có tính tương hỗ và liên thông với nhau rất gần gũi

(CLO) Ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Audio

Tham dự buổi làm việc có: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh…

Báo cáo về tình hình hoạt động của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phạm Tất Thắng cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 7 dự án luật, 1 nghị quyết; phối hợp trình Quốc hội thông qua 1 nghị quyết; chủ trì thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 nghị định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Ủy ban cũng đã phối hợp thẩm tra, tham gia ý kiến vào các dự án do Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác chủ trì, thực hiện các hoạt động lập pháp khác theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban tổ chức 09 đoàn giám sát tổng hợp lĩnh vực Ủy ban phụ trách theo địa bàn, khu vực, đặc trưng vùng miền. Báo cáo kết quả đã được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xem xét, giải quyết và thực hiện.

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới, Ủy ban đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội dựa trên tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên môn để phân bổ các đại biểu về các Ủy ban, trong đó có tham vấn ý kiến của Thường trực Hội đồng dân tộc vá các Ủy ban. Thường trực Ủy ban phải là người có uy tín, bản lĩnh, hiểu biết rộng, giàu kinh nghiệm thực tiễn nhưng phải am hiểu chuyên môn sâu để có thể hoàn thành tốt công việc trong lĩnh vực phân công phụ trách.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả công tác mà Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã đạt được. Tuy lĩnh vực phụ trách rất rộng, khó và phức tạp nhưng Ủy ban hoạt động rất hiệu quả, đóng góp vào thành tựu chung của Quốc hội khóa XIV, đặc biệt là mảng xây dựng pháp luật, trong đó có Luật Giáo dục năm 2019 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng Ủy ban cũng đã thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo tương đối thường xuyên, điển hình như như các diễn đàn về giáo dục. Ủy ban đã phát huy được tinh thần đoàn kết, nhất trí, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

Theo Chủ tịch Quốc hội, vấn đề văn hóa và xã hội có tính tương hỗ và liên thông với nhau rất gần gũi. Văn hóa có tính bao trùm, lĩnh vực nào và ngành nào cũng gắn với văn hóa. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội mong Ủy ban phát huy hơn nữa vai trò, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cần xây dựng một đề án về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của Ủy ban, bám sát Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có 8 nhiệm vụ mà Quốc hội khóa XV thực hiện để đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cần nghiên cứu, đánh giá về thực trạng cũng như nghiên cứu định hướng trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trong Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2030 đối với lĩnh vực mà Ủy ban phụ trách, từ đó xác định định hướng công tác lập pháp.

Nhấn mạnh lại quy định của Luật Tổ chức Quốc hội về quyền trình dự án luật, pháp lệnh của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ yêu cầu về tính chủ động, kịp thời trong công tác lập pháp của các cơ quan của Quốc hội; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp với mục tiêu kiến tạo để phát triển.

Nhân Nghĩa