Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

(CLO) Ngày 19/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã có buổi làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Audio
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường đã báo cáo với lãnh đạo về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Ông Cường cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Tư pháp đã chủ trì thẩm tra và chỉnh lý, hoàn thiện 6 dự án luật, 4 nghị quyết. Trong đó, nhiều dự án lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, quy định về nhiều vấn đề quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Trong công tác giám sát, bên cạnh các cuộc giám sát chuyên đề, Ủy ban đã tổ chức 03 phiên giải trình về các nội dung: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người từ khi Luật Phòng, chống mua bán người năm 2012 có hiệu lực đến hết năm 2017. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trong các năm 2017, 2018, đầu năm 2019 và giải pháp trong thời gian tới.

Uỷ ban cũng thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến vấn đề tổ chức và nhân sự của các cơ quan tư pháp.

Theo ông Cường, các nhiệm vụ trên đã được Ủy ban tổ chức thực hiện với sự cố gắng và nỗ lực cao nhất; được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng, bảo đảm tiến độ và đã được Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan tán thành và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, những kết quả, nhiều công việc đã được ứng dụng phục vụ cho công tác hoàn thiện pháp luật, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và hợp tác quốc tế...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã nghe và thảo luận về các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và thông qua Nghị quyết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội và các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, trong giai đoạn này, các cơ quan hữu quan đang tập trung cao độ cho công tác bầu cử. Tuy nhiên, các cơ quan của Quốc hội cần xây dựng kế hoạch triển khai công việc cho khóa tới để trình cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến, trong đó xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận về các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đồng thời đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ủy ban Tư pháp nói riêng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nói chung; nhất là các giải pháp nhằm cụ thể hóa các nội dung được nêu trong Nghị quyết của Quốc hội gắn với lĩnh vực của Ủy ban Tư pháp.

Đặc biệt, lãnh đạo Quốc hội sẽ cùng thảo luận thêm một số vấn đề cụ thể liên quan đến các lĩnh vực mà Ủy ban Tư pháp phụ trách; đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình hành động của Quốc hội cho nhiệm kỳ tới, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Quốc Trần