Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ tịch tỉnh Bình Định được bổ nhiệm thêm chức Chủ tịch Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

(CLO) Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh này nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Audio
Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: TL

Thông tin từ VP UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh này vừa có Quyết định về việc bổ nhiệm Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng Quỹ là ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Tài chính.

Các thành viên Hội đồng quản lý gồm: ông Nguyễn Thành Hải - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Trà Dương - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Bạo - Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định.

Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ); Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định và các quy định sửa đổi, bổ sung.

Được biết, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định là tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương do UBND tỉnh thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1997 theo Quyết định số 1086 QĐ/UB ngày 8/5/1997; là một trong những Quỹ địa phương đầu tiên được thành lập và đi vào hoạt động thí điểm theo chủ trương của Chính phủ.

Từ ngày thành lập đến hết năm 2011, hoạt động của Quỹ được giao cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh kiêm nhiệm. Thực hiện Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ, từ ngày 01/01/2012 Quỹ được tách ra hoạt động độc lập theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh, nhưng cũng chỉ có bộ khung quản lý, hoạt động tác nghiệp ủy thác cho chi nhánh Ngân hàng phát triển thực hiện. Đến cuối năm 2013, tổ chức bộ máy của Quỹ được kiện toàn theo Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh.

Qua quá trình hoạt động, Quỹ ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả hơn và đã trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần đáp ứng các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay Quỹ đã tiếp cận được với nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB), đã ký hợp đồng vay vốn của Bộ Tài chính, đang lập thủ tục tiếp cận với vốn vay của cơ quan phát triển Pháp (AFD) để huy động vốn vay, tài trợ cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.