Điều chỉnh kích thước chữ
Tiếp bài: Hải Dương: Xã bán đất trái thẩm quyền, huyện “tự vẽ” quy hoạch cấp bìa đỏ:

Chủ tịch xã Nhân Quyền có dấu hiệu lạm quyền!

(CLO) Liên quan đến việc UBND xã Nhân Quyền, đứng đầu là ông Chủ tịch xã Nguyễn Trung Trực tự tổ chức bán đấu giá tài sản gồm nhà và đất khu trạm xá cũ, LS Lại Văn Doãn, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH Trung Nam Thái cho rằng, hành vi trên có dấu hiệu tội làm quyền trong thi hành công vụ.

Audio

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, xét đề nghị của ông Trạm trưởng Trạm y tế xã Nhân Quyền, ngày 10/10/2001 UBND xã Nhân Quyền đã thành lập Ban thanh lý tài sản nhà đất trạm y tế xã gồm ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; ông Phạm Hoàng Bình làm Phó ban; ông Bùi Thế Vào, Đào Đức Toan, Nguyễn Văn Vàng là Ủy viên.

Qua đó, ngày 14/10/2001 UBND xã Nhân Quyền đã tổ chức bán cho bà Trần Thị Pha, thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang tài sản gồm nhà chính, nhà phụ và tài sản khác có trên đất và diện tích đất là 1.079 m2, trong đó đất ở là 300m2 và diện tích còn lại tính vào đất vườn 779m2.

Empty
HĐ thanh lí Trạm y tế xã của UBND xã Nhân Quyền

HĐ thanh lí Trạm y tế xã của UBND xã Nhân Quyền

Việc UBND xã Nhân Quyền bán thanh lý đất và tài sản của Trạm y tế là làm trái các quy định của pháp luật, vì thẩm quyền chỉ có Chủ tịch UBND tỉnh mới được phép. Bởi theo quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm năm 2001 thì UBND cấp xã hoàn toàn không có quyền bán, thanh lý lý tài sản là đất đai, nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai của trạm y tế xã. Mà thẩm quyền bán, thanh lý loại tài sản này thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Cụ thể:  Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 14/1998/NĐ-CP về quản lý tài sản nhà nước ban hành ngày 06/03/1998 quy định:  “Điều 14: Thu hồi tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp:

1. Tài sản nhà nước bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị được giao trực tiếp sử dụng tài sản nhà nước không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng do sáp nhập, hợp nhất, thay đổi chức năng, nhiệm vụ và các nguyên nhân khác;

b) Tài sản nhà nước thừa so với tiêu chuẩn, định mức được phép sử dụng.

2. Thẩm quyền thu hồi tài sản nhà nước:

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi đất đai, nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai; Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thu hồi các tài sản còn lại do các Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương quản lý;

b) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất đai, nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai và phương tiện vận tải; Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá quyết định thu hồi các tài sản còn lại do địa phương quản lý.”

Sau đó Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 hướng dẫn Nghị định số 14/1998/NĐ-CP về việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp. Điều 6 của Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC quy định: “Điều 6. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Chủ tịch UBND cấp tỉnh) quyết định xử lý thu hồi, điều chuyển, thanh lý các tài sản nhà nước là nhà thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất và phương tiện đi lại của các cơ quan HCSN do địa phương quản lý.”

Cũng theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 14/1998/NĐ-CP đối với đơn vị hành chính sự nghiệp tại địa phương được giao trực tiếp sử dụng tài sản nhà nước là đất đai, nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng thì phải báo cáo với UBND cấp huyện. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) sẽ đưa các thông tin này vào báo cáo định kỳ hàng năm hoặc báo cáo đột xuất về tài sản nhà nước để báo cáo tài sản của cơ quan, đơn vị mình với Sở Tài chính - Vật giá (thời điểm đó). Sở Tài chính - Vật giá tổng hợp báo cáo tài sản do địa phương quản lý với ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đồng gửi báo cáo Bộ Tài chính. Căn cứ vào đó UBND cấp tỉnh sẽ ra quyết định thu hồi, thanh lý đối với từng loại tài sản tương ứng.

Luật sư Lại Văn Doãn, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH Trung Nam Thái

Luật sư Lại Văn Doãn, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH Trung Nam Thái

Phân tích về hành vi của UBND xã Nhân Quyền, đứng đầu là ông Chủ tịch xã Nguyễn Trung Trực dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lại Văn Doãn, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH Trung Nam Thái cho biết: Trong vụ việc này điều đầu tiên chúng ta thấy là Chủ tịch UBND xã Nhân Quyền tổ chức thanh lý tài sản nhà nước là trụ sở Trạm y tế xã là trái thẩm quyền và thẩm quyền này phải là UBND cấp tỉnh như đã phân tích. Một câu hỏi được đặt ra ở đây đó là tại sao ông Chủ tịch UBND xã Nhân Quyền lại bất chấp quy định của pháp luật để bán thanh lý 1.079m2 đất của nhà nước cho bà Trần Thị Pha? Về vấn đề này các cơ quan chức năng cần phải điều tra, xác minh làm rõ động cơ, mục đích của ông Chủ tịch UBND xã Nhân Quyền và những người có liên quan từ đó xác định trách nhiệm đối với từng cá nhân, sai tới đâu chịu trách nhiệm tới đó.

Việc chủ tịch UBND xã Nhân Quyền là một người được Nhà nước giao chức vụ và một số quyền hạn nhất định nhưng lại cố ý vượt quá quyền hạn của mình làm trái với công vụ được giao. Hành vi bán thanh lý trái thẩm quyền trụ sở Trạm y tế xã của lãnh đạo UBND xã Nhân Quyền có dấu hiệu gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, làm suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm các quy định Theo quy định tại Điều 282 về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ trong Bộ luật hình sự 1999.

“Điều 282. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ  gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp  của công dân, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

A) Có tổ chức;

B) Phạm tội nhiều lần;

C) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3.  Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.”

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP về về việc hướng dẫn áp đụng một số quy định tại chương XIV "các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì gây thiệt hại về tài sản bị coi là gây hậu quả nghiêm trọng khi “Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng”; bị coi là gây hậu quả rất nghiêm trọng khi “Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng” và bị coi là gây hậu quả đặt biệt nghiêm trọng khi “Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên”.

Đối chiếu với các quy định trên, khi các cơ quan chức năng sẽ phải xác định rõ mức thiệt hại cụ thể, động cơ mục đích trong vụ việc này từ đó căn cứ vào quy định của pháp luật xác định trách nhiệm của từng cá nhân đối với hành vi trái pháp luật của mình. Phải nhanh chóng thay thế những người được Nhà nước giao chức vụ, giao quyền hạn bằng những con người có tâm, có tầm thực hiện các công vụ với mục đích cao nhất là vì nhân dân và coi thượng tôn pháp luật là kim chỉ nam trong mọi hành động.

Bên cạnh đó, trong vụ việc này khi người mua lại trụ sở Trạm y tế xã do lãnh đạo UBND xã Nhân Quyền bán thanh lý trái thẩm quyền xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì theo đúng quy định của pháp luật, UBND huyện Bình Giang phải xem xét rõ nguồn gốc đất trước khi cấp. Nhưng UBND huyện Bình Giang không hiểu vì lý do gì lại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đó cũng là vi phạm quy định của pháp luật về đất đai. Đối với hành vi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi mà các cơ quan chức năng xác minh làm rõ sẽ đưa ra xử lý kỷ luật theo các hình thức tương ứng. Trong trường hợp xác định có tính chất vụ lợi để cố ý làm trái, thì hành vi này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cần đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc này, củng cố niềm tin trong nhân dân là không có ngoại lệ trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm đều phải bị xử lý kịp thời. Kiên quyết không để tình trạng “Hạ cánh an toàn” đối với các cá nhân gây hại cho nước, cho dân – Luật sư Doãn cho biết.

UBND huyện Bình Giang và các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương sẽ vào cuộc xử lí vụ việc này như thế nào.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh