Điều chỉnh kích thước chữ

Chuẩn bị Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử nghiêm túc, chu đáo, an toàn

(CLO) Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra ngày 21/1/2021 là hội nghị rất quan trọng; Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh công tác chuẩn bị cần nghiêm túc, chu đáo, an toàn.

Audio

Chiều nay (19/1), tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức cuộc họp triển khai các công việc có liên quan chuẩn bị phục vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì cuộc họp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì cuộc họp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì cuộc họp.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Hội nghị sẽ nghe các báo cáo về việc triển khai Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai Chỉ thị số 02 ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; các văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử; Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân…

"Dự kiến Hội nghị sẽ diễn ra ngày 21/1/2021 dưới hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương", Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia thông tin.

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá đây là Hội nghị rất quan trọng, được tổ chức trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc yêu cầu công tác chuẩn bị cần nghiêm túc, chu đáo, an toàn.

"Căn cứ vào tình hình thực tế, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội có thể phân công thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh, đề nghị các đơn vị liên quan chủ động phối hợp để triển khai thực hiện tốt các công việc được phân công", Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị.

Cụ thể, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã phân công và đề nghị Trung tâm Tin học chủ trì phối hợp với VNPT đảm bảo hệ thống kỹ thuật truyền hình trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn sửa dụng phần mềm đăng ký phát biểu.

Các cơ quan của Văn phòng Quốc hội như Vụ Hành Chính, Vụ Thông tin, Truyền hình Quốc hội, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Lễ Tân, Cục Quản trị thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội đã báo cáo về công tác cung cấp tài liệu điện tử của Hội nghị, phối hợp với VNPT thực hiện test đường truyền tại các điểm cầu, cung cấp thông tin cho báo chí phục vụ công tác tuyên truyền.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế cho biết đang tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan của Văn phòng Quốc hội lên phương án đảm bảo an toàn cho các đại biểu dự Hội nghị; chuẩn bị các vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ có các thành phần tham dự gồm: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quóc Việt Nam, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc Trần