Điều chỉnh kích thước chữ

Chuẩn bị triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021"

(CLO) Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021” sẽ được triển khai từ 15/4 đến 15/5/2021 trên phạm vi toàn quốc.

Audio

Theo đó, Ban Chỉ đạo Liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm vừa ban hành Kế hoạch số 265/KH-BCĐTƯATTP triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 với Chủ đề: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Xe cổ động tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

Xe cổ động tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

Mục tiêu của Kế hoạch là tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm về an toàn thực phẩm nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, các địa phương có đường biên giới, cửa khẩu nhằm nhằm giảm thiểu ngộ độc do thực phẩm không an toàn.

Đồng thời, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm (nếu xảy ra trên địa bàn quản lý).

Đặc biệt, theo Kế hoạch, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021” được triển khai từ 15/4 đến 15/5/2021 trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, từ ngày 15/4 đến 20/4/2021, các địa phương căn cứ vào thực tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tổ chức (hội nghị hoặc lễ phát động hoặc hình thức khác) phổ biến công tác triển khai “Tháng hành động” ở các tỉnh/thành phố, thành phố/thị xã/quận/huyện, thị trấn/phường/xã.

Sau đó, căn cứ vào Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2021 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra Tháng hành động tại địa phương và thực hiện từ tuyến tỉnh đến thị trấn/phường/xã; chuẩn bị nội dung báo cáo của địa phương với các đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương; tổ chức các đoàn kiểm tra theo Kế hoạch đã xây dựng.

Quốc Trần