Điều chỉnh kích thước chữ
Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng:

Chung tay đảm bảo an sinh xã hội

(NB&CL) Những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đã ghi nhiều dấu ấn trong công tác an sinh xã hội; các chương trình về xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tạo việc làm, bảo trợ xã hội,… đã góp phần thay đổi, nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

Audio

Chỉ tính từ 2018 đến nay, thị xã Ngã Năm đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.003 căn nhà cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng với tổng số tiền 31,74 tỷ đồng; trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần cho 1.199 đối tượng chính sách với số tiền 24,2 tỷ đồng… Đặc biệt, phong trào chăm lo phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển ngày càng sâu rộng trên địa bàn toàn thị xã.

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm cho biết: Xác định công tác an sinh xã hội là một chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, nên thời gian qua Thị ủy, UBND thị xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội trên nhiều phương diện như giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; rà soát, giải quyết các chế độ chính sách cho người nghèo, hộ cận nghèo; chăm lo, giải quyết các chế độ chính sách với người có công, đối tượng trợ cấp xã hội... để họ vươn lên trong cuộc sống.

Thị xã Ngã Năm triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội trên nhiều phương diện.

Thị xã Ngã Năm triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội trên nhiều phương diện.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, ngoài ngân sách Nhà nước hỗ trợ, Ngã Năm còn vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đóng góp “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”; tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết. Đồng thời, vận động xã hội hóa, các tổ chức xã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Cũng theo ông Thứ, cùng với việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, thị xã Ngã Năm cũng đã huy động mọi nguồn lực từ các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế; vận động người dân tham gia ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích áp dụng, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của người dân thì nhiều công trình cũng đã được địa phương quan tâm, đầu tư sửa chữa và xây dựng mới như cầu bê tông, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, lộ giao thông nông thôn,...

Có thể nói, chính từ những cách làm hay, sự quyết liệt, tích cực trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội của địa phương, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Từ đó, đã góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội tại địa phương phát triển toàn diện.

Minh Luân