Điều chỉnh kích thước chữ

Có 5 đơn tố cáo về tiêu chuẩn đối với 7 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(CLO) Trong 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH khóa XV, có 5 đơn đủ điều kiện xử lý; trong 5 đơn này, công dân có tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn đối với 7 nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV; trong đó có 2 nhân sự tự ứng cử, 5 nhân sự được giới thiệu ứng cử.

Audio
Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường.

Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường.

Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, theo báo cáo của Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đến ngày 11/5/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhận được 102 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, có 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH; có 69 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; có 20 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; có 02 đơn không liên quan đến bầu cử.

Trong 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH khóa XV, có 5 đơn đủ điều kiện xử lý, 6 đơn xếp lưu do nội dung tố cáo của công dân xuất phát từ việc khiếu nại, tố cáo của công dân không đạt được mục đích nên chuyển sang tố cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã giải quyết mà không cung cấp được căn cứ chứng minh sai phạm.

Trong số 5 đơn đủ điều kiện xử lý, công dân có tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn đối với 7 nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV; trong đó có 2 nhân sự tự ứng cử, 5 nhân sự được giới thiệu ứng cử.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển các đơn thư đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét và đã giải quyết được 54 đơn; xếp lưu 48 đơn (24 đơn trùng; 24 đơn không rõ nội dung, đơn không liên quan đến bầu cử).

Tiểu ban đã có 3 văn bản chuyển đơn phản ánh của công dân đến Ủy ban bầu cử cấp tỉnh để xem xét theo thẩm quyền; có 5 văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, trả lời về 4 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý cơ cơ quan Trung ương để Tiểu ban báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Tiểu ban đã nhận được thông tin kết quả về 1 nhân sự tự ứng cử đã bị loại khỏi danh sách ứng cử sau Hiệp thương vòng 3 do không đủ tín nhiệm; 1 ứng cử viên ĐBQH do địa phương giới thiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của địa phương xem xét, kết luận nhân sự được giới thiệu đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu.

Đối với 69 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, Tiểu ban đã chuyển đến Ủy ban bầu cử các cấp 38 đơn; chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về 2 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý; lưu 29 đơn do nội dung tố cáo của công dân xuất phát từ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo không đạt được mục đích chuyển sang tố cáo người đứng đầu cơ quan tổ chức.

Quốc Trần