Điều chỉnh kích thước chữ

Cơ cấu 95 ủy viên Trung ương tham gia Quốc hội khóa mới

(CLO) Trong cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa mới có 95 ủy viên Trung ương, trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 đại biểu (5%-10%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 người (10%); đại biểu tái cử khoảng 160 người (32%).

Audio

Chiều nay (22/2), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 53, cho ý kiến về việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu QH khóa XV.

Trong cơ cấu có 95 ủy viên Trung ương, trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tham gia Quốc hội khóa mới.

Trong cơ cấu có 95 ủy viên Trung ương, trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tham gia Quốc hội khóa mới.

Cụ thể, Nghị quyết 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia) ký ban hành, quy định dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%).

Số lượng đại biểu ở cơ quan Trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể, 10 đại biểu cho cơ quan Đảng, 3 người cho cơ quan Chủ tịch nước, 133 đại biểu cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, 15 đại biểu ở cơ quan Chính phủ (gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an).

Trong lực lượng vũ trang, có 12 đại biểu quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu); 2 đại biểu công an. TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan có 1 đại biểu.

Về số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu. Trong đó cơ cấu định hướng có 220 đại biểu, gồm 63 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiêm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (bí thư hoặc phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND).

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là 67 người (với Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An và Thanh Hóa, mỗi địa phương có 2 đại biểu Quốc hội chuyên trách).

Ngoài ra, có 73 đại biểu nằm trong cơ cấu hướng dẫn do địa phương giới thiệu, gồm đại diện ngành: Khoa học - công nghệ, lao động, thương binh - xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên…

Ngoài ra, Nghị quyết cũng nêu rõ trong cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa mới có 95 ủy viên Trung ương, trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 đại biểu (5%-10%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 người (10%); đại biểu tái cử khoảng 160 người (32%).

Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Sáng mai 23/2, UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Đối với các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, UBTVQH, cơ quan này sẽ cho ý kiến bằng văn bản.

Đắc Nguyên