Điều chỉnh kích thước chữ

Cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/1/2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Báo nói Công luận
Các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương sẽ được hỗ trợ tối đa 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh minh họa

Các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương sẽ được hỗ trợ tối đa 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh minh họa

Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên được hỗ trợ tối đa 80%

Một trong những điểm đáng lưu ý là Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung cơ chế trung ương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, căn cứ vào kết quả thực hiện khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương.

Trường hợp thiệt hại lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Bộ Tài chính thực hiện bổ sung một phần kinh phí từ ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 37/2019/QĐ-TTg, ngân sách trung ương hỗ trợ về dân sinh và khôi phục cơ sở hạ tầng đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: Hỗ trợ tối đa 80% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ tối đa 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Hỗ trợ tối đa 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên sẽ chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện.

Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg cũng nêu rõ, đối với các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hỗ trợ khôi phục sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã

Về quy trình hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg quy định, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các cấp tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại Điều 30 Luật Phòng, chống thiên tai; báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định sử dụng từ nguồn lực của địa phương.

Trong đó, nguồn lực của địa phương bao gồm: Dự phòng ngân sách địa phương, Quỹ phòng, chống thiên tai, Quỹ dự trữ tài chính, các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ dân sinh, khôi phục cơ sở hạ tầng, sản xuất; sử dụng dự toán kinh phí bảo trì đường bộ đã được giao để sửa chữa, khôi phục các công trình đường bộ bị hư hỏng do thiên tai.

UBND tỉnh tổ chức thực hiện sửa chữa, khôi phục, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn hồ chứa, đê điều và tưới, tiêu nước đối với công trình thủy lợi, cơ sở khám chữa bệnh và dạy học, khôi phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai.

Đối với việc quản lý đầu tư xây dựng công trình khắc phục hậu quả thiên tai có tính cấp bách thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ngân sách trung ương hỗ trợ nhằm sửa chữa, khôi phục cơ sở hạ tầng hiện có; trường hợp đặc biệt địa phương sửa chữa, khôi phục kết hợp nâng cấp cơ sở hạ tầng, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

Căn cứ báo cáo về thiệt hại do thiên tai gây ra của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh quyết định hỗ trợ về dân sinh đối với những hộ bị thiệt hại, bao gồm: hỗ trợ về lương thực; người bị thương nặng; chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết; làm nhà ở, sửa chữa nhà ở theo mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Đối với việc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai (hạ tầng cơ sở, khôi phục sản xuất) cho các đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ hợp tác; hợp tác xã, sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh báo cáo Thường trực HĐND xem xét, quyết định chi từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn huy động hợp pháp khác và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

PV