Điều chỉnh kích thước chữ

Có địa phương vẫn còn tư tưởng "trông chờ, phụ thuộc, đùn đẩy trách nhiệm" lên Chính phủ

(CLO) Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay (2/7). Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, có địa phương vẫn còn tư tưởng trông chờ, phụ thuộc, tư duy cũ, chậm phản ứng với những vấn đề phát sinh. Có địa phương còn "đùn đẩy trách nhiệm" lên Chính phủ.

Audio

"Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và tình hình thực hiện nhiệm vụ; một số vướng mắc trong thực hiện chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trình bày cho thấy: Năm 2020, bám sát Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ chủ động sớm đặt ra phương châm hành động năm 2020 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" với 138 nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại Nghị quyết số 01, 49 nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh tại Nghị quyết số 02.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, ngay từ những tháng đầu năm, nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19, Chính phủ nhận định đúng tình hình, linh hoạt trong điều hành.

Cụ thể, chúng ta đã chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Khi tình hình được kiểm soát, đã nhanh chóng chuyển trọng tâm thực hiện “mục tiêu kép” - vừa khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả; nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu trong “trạng thái bình thường mới”.

"Chính phủ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Báo cáo của Chính phủ nêu cụ thể các chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, trước hết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng phòng chống đại dịch thành công.

Công tác an sinh xã hội, nhất là việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch được thực hiện tốt. Việt Nam cũng hoàn thiện khung khổ pháp luật, tháo gỡ rào cản, giải phóng mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội là một nội dung nổi bật khác của công tác chỉ đạo, điều hành.

Cùng với đó, Chính phủ cũng tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tranh thủ thời cơ, phục hồi và phát triển nền kinh tế. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo; Chính phủ đã đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động, sáng tạo thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế, mà trước hết là việc tổ chức thực thi chính sách, pháp luật còn chậm; vướng mắc, bất cập của chính sách chậm được khắc phục.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP phê bình: Trách nhiệm của một số bộ, ngành trong xử lý công việc chung chưa cao. Công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền nhưng không dám làm, thiếu quyết liệt, né tránh, thậm chí đẩy trách nhiệm lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

"Một số bộ, cơ quan, địa phương chưa tích cực thay đổi, chưa có nhiều đổi mới bứt phá cả về phương pháp quản lý điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Có địa phương vẫn còn tư tưởng trông chờ, phụ thuộc, tư duy cũ, chậm phản ứng với những vấn đề phát sinh", ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Quốc Trần