Điều chỉnh kích thước chữ

Cơ hội và cách thức tận dụng Cách mạng công nghiệp 4.0

(CLO) Hôm nay, 1/3, tại Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Công ty NTT Data đã tổ chức Hội thảo Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 với chủ đề "Cơ hội và cách thức tận dụng cơ hội".

Báo nói Công luận
Quang cảnh Hội thảo Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Ảnh: MN

Quang cảnh Hội thảo Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Ảnh: MN

Tại Hội thảo ông, Toshio IwamotoChủ tịch, Giám đốc điều hành công ty NTT Data  đã giới thiệu về những lĩnh vực hoạt động của công ty NTT Data và những quan điểm của Nhật Bản về thách thức và cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Những chính sách mà Chính phủ Nhật Bản đã và sẽ thực hiện để thúc đẩy, phát triển công nghệ mới.

Ông Toshio Iwamoto cũng đã nêu lên những cơ hội cho những nước đang phát triển như Việt Nam trong Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đề xuất của NTT Data đối với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam về học hỏi, áp dụng hay sáng tạo công nghệ… Cơ hội hợp tác giữa Chính phủ, các cơ quan Chính phủ và NTT Data hay khả năng hỗ trợ của NTT Data đối với Chính phủ Việt Nam

Đại diện Viện Nghiên cứu quản lý Trung ương đã đề xuất những chính sách cho Việt Nam để triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Xây dựng nền tảng cho Cách mạng công nghiệp lần thư 4 từ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, có chính sách phù hợp cho các ngành công nghiệp mới xuất hiện.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật để tạo điều kiện các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam. Trước hết là đào tạo và tăng số lượng nhân lực ngành công nghệ thông tin và các ngành liên quan.

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cách mạng 4.0. Trước hết là trên các lĩnh vực ưu tiên như chế tạo, thông tin và truyền thông, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, thương mại.

Xây dựng nền tảng cho Cách mạng công nghiệp 4.0 ngay từ rà soát, sửa đổi các quy định của pháp luật để phù hợp và có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Hội thảo là cuộc gặp gỡ, thảo luận, trao đổi cơ hội hợp tác giữa một số doanh nghiệp Việt Nam và công ty NTT Data xung quanh chiến lược kinh doanh của NTT Data tại thị trường Việt Nam và những dịch vụ NTT Data có thể hỗ trợ, cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Phi Long