Điều chỉnh kích thước chữ

Cơ quan hành chính không được “làm khó” người dân khi thực hiện thủ tục hành chính điện tử

(CLO) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính điện tử không được yêu cầu tổ chức, cá nhân khai hoặc nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ.

Audio
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Đó là quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định 45/2020/NĐ-CP cũng quy định, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác. Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin.

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải lấy tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử làm trung tâm, bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.

Khi thực hiện phải tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật.

Nghị định 45/2020/NĐ-CP nêu rõ những hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như: Cản trở việc lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của tổ chức, cá nhân; Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu bằng văn bản giấy để xác minh, kiểm tra đối với các thành phần hồ sơ đã được ký số và ghi nhận tính pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Can thiệp trái phép, làm sai lệch dữ liệu hồ sơ, giao dịch thanh toán, kết quả xử lý thủ tục hành chính; tiết lộ thông tin, sao chép dữ liệu trái thẩm quyền…

Thế Vũ